Home Page

 

Toeristische vergunningen

Toeristisch Logiesdecreet

Koppel in een toeristisch logies

Het  Vlaamse Toeristische Logiesdecreet zorgt voor één overkoepelende regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie op de toeristische markt. Het Toeristische Logiesdecreet streeft naar een kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod. Elke toerist die in Vlaanderen overnacht, moet op beide oren kunnen slapen. Voor de uitbater schept het decreet eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels voor iedereen in het Vlaams Gewest.

Lees meer

Reisbureaus & toeristische verhuurkantoren

opheffing reisbureaudecreet

Geen vergunningsplicht meer voor reisbureaus in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is er voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaamse Gewest geen toeristische vergunning meer vereist. Het Vlaamse Reisbureaudecreet die deze verplichting invoerde, werd vanaf deze datum namelijk opgeheven.

Bovenstaande vergunningsschilden zijn hierdoor niet meer geldig.

De federale wetgeving ter zake blijft ondanks deze opheffing wel nog van toepassing:

Lees meer

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking levert een bijdrage aan structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Zuidelijk Afrika.

Lees meer

Europees beleid

Europees Beleid

Berlaymontgebouw EU

Een aanzienlijk deel van de Vlaamse regelgeving is van Europese oorsprong. We hebben alle belang bij een Europese Unie die rekening houdt met Vlaamse aandachtspunten.

Lees meer

Multilateraal beleid

Tal van politieke uitdagingen reiken verder dan de grenzen van een land of regio. Daarom verenigen landen zich binnen internationale organisaties.

Lees meer

Bilateraal Beleid

Vlaanderen voert voor al zijn bevoegdheden een buitenlands beleid, waarbij het gebruik maakt van internationaal geldende verdragen.Lees meer

Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen

Vrachtvervoer in luchthaven Oostende

Vlaanderen wil sterker staan in een internationale omgeving. Daarom wil de Vlaamse Regering het Vlaamse exportaandeel vergroten.

Lees meer

Toerisme

Toerisme

Strandhuisjes aan de kust

Toerisme is wereldwijd een van de sterkst groeiende (economische) sectoren en levert ook in Vlaanderen een aanzienlijke bijdrage aan de economie.

Lees meer

Herdenking van de Groote Oorlog

Soldaat aan menenpoort

Hoe herdenkt Vlaanderen de honderdste verjaardag van de Groote Oorlog? Wat staat van 2014 tot 2018 op stapel? Wat zijn de visie en de doelstellingen van de Vlaamse Regering? Welke initiatieven worden genomen op internationaal, Vlaams en lokaal vlak?

100 jaar Groote Oorlog (2014-18)