Beperkende handelsmaatregelen

Vlaanderen heeft een kleine en erg open economie. Het heeft daarom het grootste belang bij een stabiele internationale orde, en een wereld waarin conflicten worden beslecht op grond van internationaal aanvaarde rechtsregels. Het internationaal optreden van de Vlaamse Regering wil daarom voorrang geven aan universeel afgesproken spelregels en werkwijzen boven de traditionele machtslogica. De Vlaamse Regering kan daar zelf toe bijdragen door de standpunten die het inneemt te motiveren op grond van een internationale rechtslogica, door zelf in te staan voor een keurige omzetting en naleving van de internationale verdragen waartoe Vlaanderen zich heeft verbonden, en een strikte toepassing van VN-resoluties en -embargo’s.

Deel met anderen