Bilateraal Beleid

Vlaanderen voert voor al zijn bevoegdheden een buitenlands beleid, waarbij het gebruik maakt van internationaal geldende verdragen, die het sluit met andere (deel-)staten en organisaties. Deze bevoegdheid volgt uit het principe ‘In foro interno, in foro externo’.

Vlaanderen onderhoudt met diverse landen bilaterale relaties op diverse vlakken. Het Departement internationaal Vlaanderen fungeert hierbij als coördinerende dienst. De overeenkomsten vind je in de NADIA databank van het Departement internationaal Vlaanderen.

Deel met anderen