Cel internationaal ondernemen

Binnen het Departement internationaal Vlaanderen draagt de cel internationaal ondernemen bij in het tot stand komen van beleidsdocumenten zoals de beleidsnota en de beleidsbrief, door het leveren van informatie rond internationaal ondernemen en door het redigeren van ontwerpen. Naast het opvolgen van de economische berichtgeving, verricht het Departement zelf concrete onderzoeken rond relevante beleidsthema’s.

Het Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, een initiatief van de Vlaamse Overheid, levert de nodige informatie om het beleid wetenschappelijk te onderbouwen.

Daarnaast ondersteunt het Departement de minister bij zijn parlementaire werkzaamheden. In samenwerking met het kabinet van de minister en Flanders Investment & Trade (FIT), levert het informatie die door de minister gebruikt kan worden in zijn antwoorden op schriftelijke vragen, vragen om uitleg en interpellaties. De vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement.

Ten slotte werkt het Departement ook mee aan de documentatie van officiële bezoeken, buitenlandse zendingen en ontvangsten van buitenlandse delegaties. Een goede voorbereiding, met socio-economische, demografische, politieke en culturele informatie, is nodig om deze handelsmissies zo efficiënt mogelijk te maken. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met FIT.

Contact

Departement internationaal Vlaanderen

Afdeling Beleid, cel Internationaal Ondernemen
Boudewijnlaan 30 bus 80
1000 Brussel

 

Deel met anderen