De Vlaamse Unesco Trustfondsen

Vlaanderen is een van de weinige regio's ter wereld die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met UNESCO. Deze samenwerkingsovereenkomst is het gevolg van de unieke verbondenheid tussen de Vlaamse Regering en UNESCO.

Het ondertekenen van deze overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust, want wij zijn ervan overtuigd dat de missie van UNESCO ook onze missie is. Onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie vormen de kern van het mandaat van UNESCO. Tegelijk zijn dit ook beleidsdomeinen waarin de Vlaamse Regering over uitgebreide of exclusieve bevoegdheden beschikt. Onze bevoegdheid op dit gebied houdt niet alleen opportuniteiten in, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Vlaanderen neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om globale uitdagingen aan te gaan ernstig en optimaliseert de eigen middelen via een gericht beleid om een maximale impact te realiseren. Aangezien beide partijen meerdere competenties gemeen hebben, was de samenwerking met UNESCO een logische stap binnen het streven van Vlaanderen om bij te dragen aan de realisatie van internationale ontwikkelingsdoelstellingen.

Deze samenwerkingsovereenkomst is gericht op een reëel partnerschap tussen beide partijen: UNESCO kan rekenen op de Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse Regering een beroep kan doen op het netwerk, het advies en de knowhow van UNESCO. Om deze samenwerking te stroomlijnen heeft Vlaanderen twee Trustfondsen gecreëerd: het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen (FUST) en het Algemeen Trustfonds, dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en Afrika.

In de wereld van vandaag is water in toenemende mate een bron van potentieel conflict. De Vlaamse expertise inzake waterbeheer vormt een waardevolle bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan via ons UNESCO-Trustfonds Wetenschappen. Via het Trustfonds voor erfgoed dragen we bij tot culturele preservatie en de ontwikkeling van socio-economische voordelen voor Afrika, aan mariene biodiversiteit en behoud van de oceanen en aan levende Werelderfgoedsteden.

De huidige website belicht wat we in de voorbije jaren specifiek hebben bereikt met onze samenwerking onder het Algemene Trustfonds. Deze initiatieven zijn stuk voor stuk voorbeelden van de wijze waarop Vlaanderen een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van UNESCO: het bereiken van vrede en vrijheid op internationaal vlak door internationale samenwerking te promoten.

We nemen deze gelegenheid graag te baat om iedereen te bedanken die in de voorbije jaren betrokken is geweest bij de door het Algemeen Trustfonds gefinancierde projecten. We kijken uit naar een voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat deze website een uitstekend overzicht van de projecten van het Trustfonds zal bieden en de waarde van die projecten voor lokale gemeenschappen wereldwijd onder de aandacht zal brengen.

Deel met anderen