De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering

KG86

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering (Vlaamse Vertegenwoordiging) is gevestigd aan de Koninginnegracht in Den Haag. Deze stad is dan wel niet de hoofdstad van Nederland, maar huisvest wel de Nederlandse regering en het parlement.  De meeste ministeries en buitenlandse ambassades bevinden zich hier. Naast de politieke afdeling van de Algemene Afvaardiging zijn op hetzelfde adres Toerisme Vlaanderen & Brussel en Flanders Investment & Trade (FIT) gevestigd. Ook Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond valt onder de Vlaamse Vertegenwoordiging in Nederland. Echter zijn zij gevestigd in Amsterdam.

Taken van de vertegenwoordiging

De Algemene Afvaardiging in Den Haag is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering.  De Vertegenwoordiging werd geopend in 1994.

De Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag behartigt alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Nederland.

De opdracht van de Algemeen Afgevaardigde bestaat erin opportuniteiten te detecteren voor samenwerking met Vlaanderen, te rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg te  plegen en te onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Daarnaast neemt de Algemeen Afgevaardigde deel aan en ontwikkelt hij representatieve activiteiten. Zo dient hij – ondermeer door gerichte communicatie - Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied.

De Algemeen Afgevaardigde en zijn adjunct behoren tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade. Bij de Vlaamse Vertegenwoordiging kan je terecht voor inlichtingen over Vlaanderen en over de bilaterale betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland.