Axel Buyse treedt toe tot Raad van Toezicht NOB

vrijdag, 16 december, 2016 - 13:37
logo

De heer Buyse is sinds 1 september 2014 Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland, binnen de Belgische ambassade. Daarvoor was hij onder andere Algemeen Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Eerder was hij gedurende 19 jaar journalist waarvan 5 jaar chef-buitenlandredactie en commentator bij het dagblad De Standaard. De heer Buyse studeerde moderne geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Axel Buyse: “Veel Vlamingen in het buitenland behouden een sterke emotionele band met hun taal, vanuit de herinnering aan de moeizame culturele emancipatie die hun voorouders hebben moeten bewerkstelligen. Het lijkt me dan ook van het grootste belang dat hun kinderen de kans krijgen om via de stichting NOB de band met die taal, en met het land van herkomst van een of van beide ouders te behouden. Dat dit in volledige samenwerking met Nederland gebeurt, is een groot pluspunt. Want die taaleenheid-in-verscheidenheid met het Noorden is voor de Vlaamse cultuur en samenleving van vitaal belang. Graag zet ik mij in om nog meer Vlaamse mensen in het buitenland de weg naar het NOB te tonen.”

De Raad van Toezicht houdt vanuit de samenleving toezicht op het maatschappelijk resultaat van NOB. De overige leden van de raad zijn prof. dr. J. van Marle (voorzitter), drs. H. Teekens (vice-voorzitter), dr. S.L. Goei, drs. E.D.C.M. Lambrechts, en drs. S.J. van Spijker. Hier vindt u meer informatie over de Raad van Toezicht van NOB, hier vindt u meer informatie over de bevoegdheden van een Raad van Toezicht in Nederland.

De benoeming van een Vlaams lid van de Raad van Toezicht van NOB beantwoordt de in het Damesakkoord vastgelegde vraag van de Nederlandse Minister van Onderwijs aan de Raad van Toezicht van NOB om een zetel in die Raad voor Vlaanderen open te stellen met als doel de Vlaamse betrokkenheid bij Stichting NOB te versterken. Het zogenaamde Damesakkoord is een intentieverklaring die op 30 mei 2016 door Minister Bussemaker (Nederland) en Minister Crevits (Vlaanderen) werd getekend. Deze intentieverklaring beschrijft de wens tot een nauwere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs.

Over NOB
NOB is sinds 1980 de spil van een wereldwijd netwerk voor Nederlands onderwijs in een internationale context. Ons onderwijs biedt vandaag de dag 15.000 kinderen en jongeren een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij een eventuele terugkeer én houvast bij de ontwikkeling van hun wereldburgerschap vanuit hun Nederlandse of Vlaamse wortels. Zo verkrijgen ze het zelfbewustzijn en de communicatieve vaardigheden die de internationaliserende samenleving nu en in de toekomst van hen vraagt, en kunnen ze grenzenloos groeien. Waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan.

Door alle kennis, ervaring en partijen te verbinden, waarborgt NOB de kwaliteit en continuïteit van het Nederlands onderwijs wereldwijd. Met belangenbehartiging en voorlichting voor het geheel, en ondersteuning en ontwikkeling op organisatorisch, inhoudelijk en persoonlijk niveau. Als autoriteit op het gebied van de meerwaarde van de eigen taal en cultuur in een internationale context, is NOB een bron van inspiratie en informatie voor de internationalisering van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Terug naar nieuwsoverzicht