Groen licht voor ontpoldering Hedwigepolder

dinsdag, 9 januari, 2018 - 14:57
hedwigepolder

Op 5 januari besliste de Nederlandse Hoge Raad dat de Nederlandse Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder. Daarmee komt er een einde aan het juridische carrousel tussen de eigenaar van het grootste deel van de polder en de Nederlandse overheid. Als gevolg van de beslissing van de Hoge Raad kan de ontpoldering van de Hedwigepolder van start gaan, een project dat al op de agenda staat sinds 2005. De ontpoldering maakt deel uit van een overeenkomst tussen Nederland en de Europese Commissie en heeft geen oorzakelijk verband met de jongste verdieping van de Schelde.

De Hedwigepolder is een onderdeel van het Verdronken Land van Saeftinghe, een natuurgebied in de regio Zeeuws-Vlaanderen in Nederland.  De Nederlandse Staat wil de Hedwigepolder ontpolderen zodat de polder kan worden teruggegeven aan de natuur. Daardoor zal deze, samen met het Verdronken Land van Saeftinghe en de al ontpolderde en op Vlaams grondgebied gelegen Prosperpolder, deel gaan uitmaken van het getijdengebied van de Westerschelde. Nederland heeft zich daartoe verplicht in een verdrag dat het reeds in 2005 heeft afgesloten met Vlaanderen.

De eigenaar van het grootste gedeelte van de Hedwigepolder had de intentie om de gronden behouden. De Nederlandse overheid heeft echter geen overeenstemming met hem kunnen bereiken over de verkoop van zijn gronden aan de Staat. Daarom heeft Nederland besloten tot onteigening. De eigenaar was het hier niet mee eens en ging over tot een procedure bij de rechtbank, die nu in heeft beslist dat de onteigening rechtmatig is.

Bron: rechtspraak.nl

Terug naar nieuwsoverzicht