Nederlandstalig onderwijs in het buitenland krijgt weer ondersteuning

woensdag, 13 december, 2017 - 11:19
NOB

Vanaf 2018 ontvangen alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) weer een leerlinggebonden subsidie, vergelijkbaar met de situatie zoals die voor afschaffing van de aanvullende subsidie per 1 januari 2017 was. Nederland trekt hier jaarlijks 3 miljoen euro voor uit. Nederlands Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven maakte dit op 12 december bekend tijdens een ontmoeting met haar Vlaamse collega Hilde Crevits in Brussel.

“Duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen gaan naar school in het buitenland. Het is belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen in het Nederlands. Deze kinderen komen namelijk vaak weer terug naar Nederland of Vlaanderen, en kunnen dan zo probleemloos mogelijk instromen in het onderwijs. Deze investering helpt bij een soepelere schoolloopbaan van deze groep leerlingen,” aldus Minister Van Engelshoven. Directeur-bestuurder Karen Peters van NOB is zeer te spreken over de investering: “Het doet mij enorm goed om te zien dat het nieuwe kabinet de meerwaarde van ons bijzondere netwerk inziet en structureel investeert in moedertaalonderwijs voor onze jonge wereldburgers.”

Tot 2017 ontvingen bij NOB aangesloten scholen van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per ingeschreven leerling een jaarlijkse financiële ondersteuning. Voor veel scholen was deze ondersteuning van groot belang om de kwaliteit van en toegang tot het onderwijs te kunnen garanderen. De vorige Nederlandse regering besloot om deze subsidie per 1 januari 2017 volledig te laten vervallen. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs constateerde kort na de zomer in een rapport dat het wegvallen van de subsidie duidelijke negatieve effecten had op een aanzienlijk deel van de bijna 200 Nederlandstalige scholen in het buitenland. Dit gaf aanzet tot de terugkeer van de aanvullende subsidie.

Deze ondersteuning is positief voor Vlaamse expats die tijdelijk in het buitenland verblijven. Het onderwijsvraagstuk is een belangrijke bezorgdheid van ouders die overwegen om met hun kinderen naar het buitenland te vertrekken. De subsidie zorgt er mede voor dat kinderen van Vlaamse expats in het buitenland kwalitatief Nederlandstalig onderwijs kunnen volgen en vlot terug op het Vlaams onderwijs kunnen aansluiten bij hun terugkomst.

Zie bron

Terug naar nieuwsoverzicht