Ontmoeting tussen Vlaamse en Nederlandse ambtenaren in Leeuwarden

vrijdag, 2 februari, 2018 - 12:36
LW

Donderdag 18 en vrijdag 19 januari hebben een delegatie van ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hun Vlaamse collega’s van de Ministeries van Onderwijs en Cultuur elkaar op informele wijze ontmoet in de ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ Leeuwarden. De bijeenkomst had het doel om de onderlinge contacten aan te halen en de kennis van elkaars beleid te versterken. Een dergelijk informeel overleg tussen Vlaamse en Nederlandse ambtenaren inzake onderwijs en cultuur vindt op tweejaarlijkse basis plaats.

Vlaanderen en Nederland zijn belangrijke samenwerkingspartners wat betreft onderwijs en cultuur, onder meer als gevolg van een gemeenschappelijke taal en geschiedenis. De Vlaamse en Nederlandse ministeries hebben regelmatig en op alle niveaus contact met elkaar, onder andere vanwege de afspraken die zijn vastgelegd in het ‘Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie’ en ‘het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland’.  

Tijdens het informeel overleg is onder andere van gedachten gewisseld over het systeemdenken in culturele netwerken, de Vlaamse ‘inspectie 2.0’, de processen rond het Nederlandse Curriculum.nu en de Vlaamse nieuwe eindtermen, de uitvoering van het leenstelsel en verengelsing in het hoger onderwijs. Ten slotte was ook ruim tijd in het programma voorzien om stil te staan bij het feit dat Leeuwarden-Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is.

Terug naar nieuwsoverzicht