Vacature directeur Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam

dinsdag, 25 april, 2017 - 16:16
BG
Algemeen
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond plaatst het culturele leven van Vlaanderen in Nederland op prominente wijze op de voorgrond. Het bouwt een permanent forum – met landelijke reikwijdte –en biedt een podium voor kunst en cultuur ontwikkelingen uit Vlaanderen, het bevordert de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en realiseert deze missie in de eerste plaats voor een Nederlands publiek dat daardoor een ambassadeursrol voor de Vlaamse cultuur in Nederland kan vervullen.
Het beleid richt zich op samenwerking en spreiding van de activiteiten door heel Nederland, op hoge kwaliteit en gastvrijheid. De Brakke Grond is gevestigd in het hartje van Amsterdam, aan de Nes, en het gebouw heeft naast twee multifunctionele zalen met 120 en met (max.) 300 stoelen, diverse ruimtes voor exposities, debatten en bijeenkomsten en een levendig eetcafé dat een unieke plek is waar het Vlaamse 'goesting'-gevoel tot leven komt, en fungeert als culturele huiskamer voor kunstenaars uit het cultuurhuis, de bezoekers van de Nes, toeristen en mensen uit de buurt.
De organisatie telt zo’n 17 medewerkers, o.a. programmeurs, technici, marketing en communicatie, financieel en facilitair medewerkers. De horeca is verpacht. De begroting is rond de twee miljoen euro, waarvan 1,5 subsidie van de Vlaamse overheid. De overige 0,5 miljoen zijn eigen inkomsten uit ticket verkoop, verhuur, festivals e.d. Het gebouw is eigendom van de Vlaamse overheid. Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond heeft een Raad van Bestuur die bestaat uit vier Vlaamse en vier Nederlandse leden. Daarnaast zijn er twee toezichthouders namens de Vlaamse overheid.

De functie
U bent eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, vaststelling, uitvoering, onderlinge samenhang en bewaking van het artistiek en zakelijk beleid voor de Brakke Grond, en voor de positie van de organisatie in het culturele veld.
U bouwt de relatie op het gebied van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking verder uit, met name in Vlaanderen, en zorgt voor een opvallende en relevante presentatie van de Vlaamse culturele ontwikkelingen in de stad Amsterdam en in diverse steden van Nederland.
U ontwikkelt een lange termijn visie en werkt die met uw team uit naar concrete haalbare doelstellingen, vertaalt die naar een jaarlijks activiteitenplan, u ziet toe op de uitvoering en bewaakt de kwaliteit.
U geeft op coachende wijze sturing en leiding aan de medewerkers, stelt hen in staat het beste uit zichzelf te halen. U stuurt op hoofdlijnen, stelt duidelijke kaders, maakt keuzes en geeft rust en ruimte.
U bent extern boegbeeld en vervult een verbindende rol naar de vele partners en stakeholders. U bent in staat om met de Brakke Grond verbindingen tot stand te brengen en partijen bij elkaar te brengen tussen Vlaanderen en Nederland in het culturele veld.
U onderhoudt goede contacten met de hoofdsubsidient het Departement van Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met diverse overheden en fondsen in Nederland (Amsterdam) maar ook met tal van andere partijen in Vlaanderen, Amsterdam en daarbuiten.
U zorgt voor een degelijke, transparante financiële huishouding. U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
 
Profiel
De directeur die de Brakke Grond zoekt:
-is een verbinder met visie die bewezen succesvol leiding heeft gegeven aan een instelling met culturele professionals
-weet wat Vlaanderen te bieden heeft op het terrein van kunst en cultuur
-heeft een uitgebreid relevant netwerk in Vlaanderen en Nederland  en kan dit strategisch inzetten
-is een inspirerend en coachend leidinggevende die medewerkers ruimte en steun geeft om zich te ontwikkelen
-kent de Vlaamse politieke verhoudingen. Weet uitstekend zijn weg te vinden zowel in Vlaamse als Nederlandse politiek en kan bruggen slaan tussen overheid en werkveld
-is een netwerker die mensen en instanties aan zich weet te binden, onderhoudt relaties en is gericht op samenwerking en co-creatie
-is een boegbeeld en als persoon ondernemend, enthousiasmerend en betrokken, zowel intern als extern
-is een verbinder, is empathisch, opereert transparant en resultaatgericht
-is zakelijk goed onderlegd en is in staat een gedegen financieel beleid te voeren.
U bent bereid zich in Amsterdam te vestigen.  Er is woonruimte beschikbaar nabij het gebouw.
 
Arbeidsvoorwaarden
Geboden wordt een uitdagende internationale baan in een bruisend cultureel centrum. De honorering bedraagt circa 70.000 euro (all-in bruto), bij een fulltime dienstverband. De indiensttreding geschiedt in principe voor de duur van 1 jaar met het voornemen dit te verlengen bij goed functioneren.

Procedure
De werving en selectie wordt begeleid door bureau Maitland Search & Advies.| Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek met de adviseur Patricia Maitland. Een beperkt aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie op 12 juni a.s. Een eventueel vervolggesprek vindt plaats op 19 juni. Een assessment kan tot de procedure behoren.

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatie en cv voor 14 mei 2017 naar info@maitland.be ter attentie van Patricia Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-28775336 of kijken op www.maitland.be
Terug naar nieuwsoverzicht