Vlaamse Regering keurt Trilaterale strategie voor een toekomstgerichte chemie goed

maandag, 18 december, 2017 - 13:33
kab b

Tijdens de ministerraad van 15 december heeft de Vlaamse Regering de Trilaterale strategie voor een toekomstgerichte chemie goedgekeurd. Deze strategie werd reeds vastgelegd tijdens de tweede Vlaams-Nederlandse top van 8 oktober 2013 te Maastricht. Vlaanderen en Nederland spraken af om Noordrijn-Westfalen te betrekken bij de ontwikkeling van deze strategie, aangezien de ARRRA-regio (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr-Area) één chemische cluster vormt. De Vlaamse Regering stemt nu in met de voorgestelde prioriteiten en planning. Deze strategie is gericht op het energievraagstuk en andere relevante aspecten, zoals de verknoping van de infrastructuur en innovatie in chemie. Doel is het blijvend aantrekken van toekomstige investeringen in deze sector in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen.

Met een tewerkstelling van meer dan 350.000 mensen en een gezamenlijke omzet van 180 miljard euro, goed voor 20% van de Europese chemiesector, is de chemische industrie in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen de thuisbasis van een van de belangrijkste chemieclusters in de wereld. De chemiebedrijven in deze drie regio’s zijn onderling sterk verbonden, leveren op die manier essentiële bouwstenen voor talrijke andere sectoren en bieden zo innovatieve oplossingen voor de globale economische en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. De doelstelling van de samenwerking bestaat erin om deze unieke chemiecluster in het hart van Europa aantrekkelijk te houden voor nieuwe investeringen als fundament voor jobs en welvaart.

Bronnen:
Vlaamse Regering
Vlaamse Overheid - Departement Economie Wetenschap & Innovatie

Terug naar nieuwsoverzicht