Vlaanderen als voorbeeld voor Nederlands accreditatiestelsel ?

dinsdag, 13 februari, 2018 - 10:21
NVAO

Dinsdag 6 februari vond er een plenaire vergadering plaats in de Nederlandse Tweede Kamer over het wetsvoorstel “Accreditatie op maat”.  Tijdens het debat had het CDA een vraag over het Vlaamse stelsel, waarbij instellingen de verantwoordelijkheid hebben voor de opleidingsvisitaties. Parlementslid Harry van der Molen wilde weten of Nederland ook die kant niet op moet bewegen. “Onderwijsinstellingen die langjarig de kwaliteit goed op orde hebben, zouden verlost moeten worden van die doorgaande cyclus van accreditatie. Dat is in Vlaanderen al het geval en in Nederland zouden we dat ook eens moeten proberen wat het CDA betreft.”

In de beantwoording liet Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven weten dat zij hier al overleg over had gehad met haar Vlaamse ambtsgenoot Hilde Crevits en dat zij hier niet negatief tegenover staat. “In het comité van ministers hadden we onlangs een eerste mondelinge evaluatie van het Vlaamse stelsel. Dat klonk goed, maar er moet nog wel dieper naar gekeken worden. Ik ben met u van mening dat er best overwegingen kunnen zijn om stap voor stap dat pad op te gaan, maar ik denk dat we eerst goed moeten kijken hoe het in Vlaanderen bevalt. Het zou zomaar een next step kunnen zijn.”

Op 9 februari keurde de Vlaamse Regering het Kwaliteitszorgstelsel 2019-2025 goed. Vanaf 2020 zullen alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen om de zes jaar een instellingsreview doorlopen. Daarin tonen instellingen dat zij goed onderwijsbeleid voeren en zelf in staat zijn om de kwaliteit van hun opleidingen te borgen. Goed beoordeelde opleidingen worden dan niet langer periodiek opnieuw beoordeeld door een extern evaluatieorgaan. Het stelsel kwam tot stand door intensief overleg tussen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de Vlaamse overheid, hogescholen, universiteiten en studenten.

Bronnen:
https://www.scienceguide.nl/2018/02/kamer-schrapt-excellente-oordelen-accreditatiestelsel/
https://nvao.prezly.com/nieuw-kwaliteitszorgstelsel-vlaams-hoger-onderwijs-vertrouwen-basis-voor-kwaliteitscultuur

Terug naar nieuwsoverzicht