Vlaams - Nederlandse journalistenbeurs

vnjb

Vlaanderen en Nederland bieden een keer per jaar een beurs aan voor onderzoeksprojecten naar Vlaams - Nederlands gerelateerde thema's en voor uitwisselingen. Een onafhankelijke jury selecteert. Bijzondere aandachtspunten zijn de link tussen Vlaanderen en Nederland, maatschappelijke relevantie en een duidelijk doordacht plan van aanpak. Enkel de voorstellen met de gewenste diepgang en originaliteit worden bekroond. De Vlaamse en Nederlandse overheid stellen samen het bedrag van € 22.000 ter beschikking. Onderzoeks- en uitwisselingsvoorstellen kunnen worden ingediend tot 1 februari 2016.

Meer informatie over de (1) ondezoeksbeurs en (2) de uitwisselingsbeurs kan je terugvinden door door te klikken via het menu links. 

Werkwijze

In het reglement vind je alle informatie en voorwaarden voor deelname aan de beurzen terug. Inschrijven kan via het aanvraagformulier. Voor alle praktische informatie, kan u de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering contacteren via info@vlaamsevertegenwoordiging.nl of telefoonnummer 0031 70 416 8121.

Ondersteuning en advies
Voor ondersteuning bij het formuleren van het onderzoeksvoorstel, het zoeken naar een gastredactie of contacten bij verschillende mediabronnen, stelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten haar hulp en netwerk ter beschikking. U kan de VVOJ contacteren via coaching@vvoj.nl of tel. 0031 88 481 3011.