Flanders Trainee Programme

Beste toekomstige stagiair(e)

De Vlaamse begroting voor 2015 werd goedgekeurd, waardoor jullie vanaf 23 december (9u) jullie nieuwe subsidieaanvragen kunnen indienen.
Opgelet! Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met een nieuw online aanvraagformulier. 
De oude formulieren zijn niet meer rechtsgeldig. Het gebruik van dit formulier is verplicht. Elektronisch handtekenen van het aanvraagformulier is voorlopig niet mogelijk wegens een technisch mankement. Totdat dit probleem is opgelost, worden subsidieaanvragen die zonder handtekening worden ingediend ontvankelijk verklaard. Deze tijdelijke maatregel geldt tot herroeping via deze website.

Aanvragers die problemen ondervinden bij het invullen van hun BIC-nummer, kunnen na indiening van hun aanvraag het correcte BIC nasturen naar stages@vlaanderen.be.

Onze excuses voor het ongemak. 

Jullie krijgen een bevestiging via mail van zodra alle documenten correct zijn ingediend.

We wijzen jullie er nogmaals op dat enkel organisaties uit deze lijst (359.45 KB) gefinancierd worden en dit voor een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden (vanaf 1 januari 2015). Lees zeker ook deze informatiefiche (594.43 KB).

Heel veel succes!

Werken bij de VN? Een stage bij de EU?

Een stage bij een internationale organisatie is een droom voor tal van studenten en jong afgestudeerden. Bij de meesten blijft het echter bij een droom. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo’n onbezoldigde stage in kaart brengt. Om deze financiële last enigszins te verlichten, is er het Vlaams subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme for International Organisations!

Voor wie ? Wat ? Waar?

Het Flanders Trainee Programme is bedoeld voor kandidaten die:

  • een stage hebben bemachtigd bij een internationale organisatie,
  • jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van hun stage,
  • houder zijn van een einddiploma, behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap.

De stage duurt minstens 2 en maximum 6 maanden, en vindt plaats bij een internationale organisatie uit deze lijst (359.45 KB).

Als de kandidaat voldoet aan deze voorwaarden, dan biedt het Flanders Trainee Programme een subsidie aan voor reis- en verblijfskosten (190.46 KB).

Maar:

  • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar en bekomen van een stageplaats.
  • De subsidieaanvraag mag ten vroegste zes maanden voor de aanvang van de stage ingediend worden. Wordt de aanvraag ingediend na de start van de stage, dan kan er financiering voorzien worden voor de resterende periode van de stage als deze periode nog minstens twee volledige maanden omvat. Hou er wel rekening mee dat de effectieve uitbetaling van de subsidie gemiddeld anderhalve maand in beslag neemt.
  • De aanvraag voor een subsidie moet gebeuren via het aanvraagformulier.
  • De subsidie is niet te combineren met financiele ondersteuning van de organisatie; de stage moet onbezoldigd zijn.
  • Het is mogelijk om het hele jaar door een aanvraag in te dienen maar wanneer het jaarbudget opgebruikt is kunnen er geen aanvragen meer goedgekeurd worden. Wees er dus op tijd bij!

Op Facebook worden regelmatige vacante stageplaatsen gepost. Ook is het de ideale plaats om met stagiairs in contact te komen.
 

Deel met anderen