Herdenking Eerste Wereldoorlog

Verplichtingen bij de tijdelijke invoer van wapens in het kader van evenementen ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog

Hierbij vindt u alle informatie over de tijdelijke invoer van wapens door buitenlandse verenigingen / personen met het oog op deelname aan optochten en / of historische reconstructies ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog:

Obligations for the temporary import of weapons in the context of an event commemorating the First World War

Enclosed you will find all information about the temporary import of weapons by foreign associations / individuals in view of participation in parades and/or historical re-enactments commemorating the First World War:

Obligations en cas d'importation temporaire d'armes dans le cadre d'événements en commémoration de la Première Guerre Mondiale

Vous trouverez ici toute information sur l'importation temporaire des armes par des associations / personnes étrangères en vue de la participation à des défilés et/ou reconstructions historiques en commémoration de la Première Guerre mondiale:

Verpflichtungen bei der vorübergehenden Einfuhr von Waffen unter einer Veranstaltung zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg

Anbei schicken wir Ihnen alle Informationen über die vorübergehende Einfuhr, von Waffen durch  ausländische Vereine / ausländische Personen, im Rahmen der Teilnahme an Märschen und/oder historischen Reenactments zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg:

Deel met anderen