Hoe aanmelden of laten vergunnen?

Hoe een logies laten vergunnen?

 1. Stuur je vergunningsaanvraag in via het Vlaams Logiesinformatiesysteem (VLIS) of bezorg het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) aan de dienst Toeristische Vergunningen via e-mail, per aangetekende post of per fax.
 2. De documenten en attesten die aan de aanvraag moeten toegevoegd worden, staan vermeld in het aanvraagformulier. Deze documenten en attesten worden best op voorhand aangevraagd en verzameld.
 3. Voordelen gebruik digitaal VLIS-loket?
  1. Het VLIS laat je toe om de vergunningsaanvraag en de bijhorende documenten via elektronische weg te bezorgen aan de dienst.
  2. Op die manier wordt de aanvraag sneller ontvangen en bespaar je jezelf om een papieren dossier te moeten opsturen.
  3. De opgeladen documenten bij de vergunningsaanvraag blijven ook raadpleegbaar voor de gebuiker.
  4. Via het VLIS kan je ook de status van je aanvraag opvolgen (ingediend, onvolledig, volledig, toegekend, enz.)
  5. De volledige gebruikershandleiding van het VLIS vind je onderaan deze pagina maar vind je ook achter de Help-knop rechtsbovenaan op de startpagina van de VLIS-website. 
 4. Binnen 10 werkdagen stuurt de dienst Toeristische Vergunningen een ontvangstmelding
  1. aanvraag volledig?: een inspecteur van de dienst Toeristische Vergunningen maakt telefonisch of via e-mail een afspraak voor een inspectie ter plaatse. Binnen de 30 werkdagen ontvang je de beslissing of je een vergunning wordt toegekend of geweigerd.
  2. aanvraag onvolledig?: de dienst Toeristische Vergunningen vraagt om de aanvraag te vervolledigen binnen de 60 dagen. Zoniet vervalt de vergunningsaanvraag van rechtswege en zonder enige kennisgeving. Eventueel kan je een verlenging van die termijn aanvragen bij de dienst Toeristische Vergunningen. Ook onvolledige dossiers die op papier werden ingediend kunnen via het VLIS worden vervolledigd.
 5. De inspecteur:
  1. controleert of het logies beantwoordt aan basiskenmerken en minimumnormen.
  2. bepaalt de comfortclassificatie op basis van de comfortnormen van de categorie.
 6. Binnen 30 werkdagen na ontvangstmelding:
  1. de dienst Toeristische Vergunningen kent de vergunning toe of weigert ze.
  2. de burgemeester van de gemeente waar het logies ligt, ontvangt een afschrift van deze beslissing.

Bij gebrek aan kennisgeving binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangstmelding, wordt de vergunning geacht te zijn toegekend in de aangevraagde categorie of subcategorie en, in voorkomend geval, voor de laagste comfortclassificatie.

Het register van vergunde toeristische logies kan je hier terugvinden.

Wie niet akkoord gaat met een geweigerde vergunning of met de toegekende comfortclassificatie, kan beroep aantekenen bij de minister van Toerisme.

Hoe een logies aanmelden?

Meld je logies digitaal aan via het Vlaams Logiesinformatiesysteem (VLIS) of bezorg onderstaand aanmeldingsformulier aan de dienst Toeristische Vergunningen. Een administratief dossier bezorgen, hoeft niet. Uitbaters horen zich wel goed te informeren over de basisnormen inzake brandveiligheid, kwaliteit en comfort voor de (sub)categorie van hun logies. Zij verklaren bij de aanmelding immers op eer dat hun logies aan die basisvoorwaarden voldoet.

Als de aanmelding volledig is ingevuld, bezorgt de dienst Toeristische Vergunningen je binnen de tien werkdagen een ontvangstmelding. De datum van die ontvangstmelding is de datum van de officiële aanmelding in het register.

Indien je aanmelding onvolledig is ingevuld, brengt de dienst Toeristische Vergunningen je binnen de tien werkdagen op de hoogte van de ontbrekende gegevens die je nog moet bezorgen.

Het register van aangemelde toeristische logies kan je hier terugvinden.

De volledige gebruikershandleiding van het VLIS vind je onderaan deze pagina maar vind je ook achter de Help-knop rechtsbovenaan op de startpagina van de VLIS-website.

Deel met anderen