Internationaal ondernemen

Vrachtvervoer in luchthaven Oostende

Internationaal ondernemen is een cruciale groeimotor voor de economie. Dit geldt zeker en vast voor Vlaanderen, dat met een uitvoerratio van meer dan 100% een sterk geïnternationaliseerde economie heeft. Vlaanderen is goed voor 4/5 van de totale Belgische goederenhandel, die op zijn beurt de op zeven na grootste ter wereld is. Onze belangrijke geografische ligging, onze vermaarde transportinfrastructuur en ons vrij ondernemersklimaat maken van Vlaanderen een open en internationale economie.

Om sterker te staan in een meer competitieve internationale omgeving moet de Vlaamse economie zich actiever en zonder schroom begeven op de wereldmarkt. Door buitenlandse markten te veroveren en buitenlands kapitaal en knowhow aan te trekken wordt onze positie versterkt. De Vlaamse Regering stelt zich tot doel om het Vlaamse aandeel in de wereldexportmarkt te vergroten.

Zij wil ook het aantal Vlaamse internationaal actieve bedrijven opkrikken en meer internationale investeringen binnenhalen. Daarbij wordt vooral gefocust op de snel(st) groeiende economieën en op een aantal toekomstgerichte en innovatieve speerpuntsectoren, zonder daarbij de belangrijke traditionele afzetmarkten en sectoren te verwaarlozen.

Vlaanderen in Actie (ViA) heeft duidelijk gemaakt dat internationaal ondernemen naast innovatie een essentiële component is om van Vlaanderen een Europese topregio te maken.

Om te voldoen aan de doelstellingen en doorbraken uit het ViA-plan is er nood aan een ambitieus beleid inzake internationaal ondernemen, waarin duidelijke keuzes gemaakt worden. Vlaanderen beschikt, vanuit zijn bevoegdheid over het afzet- en uitvoerbeleid en over de internationale component van zijn interne bevoegdheden, over de ruimte om een eigen beleid op maat te voeren, met ruimte voor eigen initiatieven en projecten.

Het agentschap Flanders Investment &Trade (FIT) is door de Vlaamse Regering opgericht om het beleid inzake internationaal ondernemen uit te voeren. FIT is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen Raad van Bestuur; de werking van het agentschap wordt bepaald door een beheersovereenkomst tussen FIT en de Vlaamse Regering.

Deel met anderen