Microfinanciering

Fonds voor Microfinanciering

Sinds 2006 ondersteunt Vlaanderen microfinanciering in het Zuiden met als doel ondernemerschap en tewerkstelling te stimuleren. De Vlaamse Regering kan daartoe overheidswaarborgen verlenen aan Vlaamse ontwikkelingsfondsen alsook participaties nemen in internationale investeringsfondsen actief op het vlak van microfinanciering.

Waarborgverlening

Vaak kunnen kleine ondernemers of boeren bij gewone financieringsinstellingen niet terecht en hebben ze geen toegang tot kredieten. Via microfinancieringsinstellingen (MFI’s) kunnen boeren wel een lening aangaan voor kleine bedragen, zonder dat ze daar een grote waarborg tegenover moeten stellen. Buitenlandse fondsen helpen deze MFI’s in het Zuiden om die leningen te kunnen voorzien.

Omdat dergelijke investeringen blootgesteld worden aan nogal wat risico’s, is het voor de buitenlandse ontwikkelingsfondsen zeer belangrijk om zich hiervoor te kunnen indekken. Zij beroepen zich bijgevolg, naargelang het soort risico, op overheden, organisaties of andere instanties die bereid zijn hen een waarborg te verlenen.

In het verleden kregen Alterfin en Incofin, twee Vlaamse ontwikkelingsfondsen, een erkenning van de Vlaamse overheid, waardoor ze een aanvraag voor waarborgverlening kunnen indienen. Dit beschermt de ontwikkelingsfondsen tegen politieke en commerciële risico’s die het verlenen van microfinanciering met zich meebrengt.

De erkenningscriteria voor Vlaamse ontwikkelingsfondsen en de voorwaarden voor waarborgverlening kan u lezen onder “wettelijk kader”.

Participaties in internationale investeringsfondsen

Sinds 2012 kan het Fonds voor Microfinanciering, naast waarborgverlening aan Vlaamse ontwikkelingsfondsen, ook participeren in grotere internationale investeringsfondsen op het vlak van microfinanciering.

Het doel bestaat erin lange termijn participaties aan te gaan in een of meerdere internationale investeringsfondsen die inzetten op microfinanciering in het Zuiden, waarbij de sociale ontwikkelingsdoelstelling voorop staat, maar met een aanvaardbaar economisch en maatschappelijk rendement. Het Fonds wil met relatief beperkte participaties een zo groot mogelijke impact creëren en geeft daarom de voorkeur aan kleinere en/of recent opgerichte microfinancieringsfondsen.

Deel met anderen