Optimalisatie van het Wapenhandeldecreet goedgekeurd

maandag, 20 maart, 2017 - 15:40
Haven van Antwerpen

Op 17 maart keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet dat het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 optimaliseert, goed. Dit decreet regelt de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van wapens en militair materiaal voor het Vlaamse Gewest. 

Het gaat hier niet over een fundamentele revisie. De wijzigingen zetten vooral een aantal inhoudelijke lacunes recht en optimaliseren elementen die in de praktijk niet doeltreffend waren. 

De meest ingrijpende wijziging is de hervorming van de controle op doorvoer. Het nieuwe decreet breidt deze controle uit naar wapens en militair materiaal die louter door Vlaanderen getransporteerd worden zonder hier overgeladen te worden. Zo kan effectiever opgetreden worden tegen illegale wapentransporten. Samen met deze uitbreiding worden de verplichtingen voor doorvoer naar ongevoelige landen, zoals EU-lidstaten, versoepeld. Dat zorgt voor een substantiële vermindering aan administratieve lasten zonder aan controle in te boeten. 

Een andere belangrijke wijziging is de uitbreiding van transparantie over de toepassing van het Wapenhandeldecreet. Het nieuwe decreet verankert de ruimere rapportering aan het Vlaams Parlement die in de huidige legislatuur al in de praktijk wordt gebracht. Deze verankering benadrukt nogmaals de voortrekkersrol van Vlaanderen op het vlak van transparantie. 

Een derde belangrijke nieuwigheid is de introductie van de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om algemene beperkende maatregelen aan te nemen. De Vlaamse Regering krijgt de bevoegdheid om voor een bepaalde periode alle uitvoer van wapens en militair materiaal naar een land te verbieden als ze oordeelt dat de uitvoer in strijd is met het Wapenhandeldecreet. Op die manier kan de Vlaamse Regering zelf optreden wanneer een wapenembargo op het niveau van de VN of de EU gerechtvaardigd lijkt, maar om politieke redenen niet waarschijnlijk is. 

Het ontwerpdecreet voor de wijziging van het Wapenhandeldecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement.

Dienst Controle Strategische Goederen

 

Terug naar overzicht Deel met anderen