Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Binnen de internationale gemeenschap bestaat overeenstemming over de belangrijkste doelstellingen van internationale samenwerking. Het gaat concreet over: het uitroeien van extreme armoede en honger, het veralgemenen van toegang tot het basisonderwijs, het bestrijden van  genderongelijkheid en het weerbaar maken van vrouwen, het promoten van de gezondheid van moeders en kinderen, het opvoeren van de strijd tegen de belangrijkste armoedeziektes, het verzekeren van ecologische duurzaamheid en het uitbouwen van een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling. Deze wereldwijd gedragen agenda voor ontwikkeling werd in 2000 vastgelegd in acht Millennium-Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) en ondertekend door de 192 VN-lidstaten. Sinds de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 vormt de realisatie van de MDG’s een leidraad doorheen het Vlaamse ontwikkelingsbeleid. De Vlaamse bijdrage concentreert zich op extreme armoede en honger (MDG 1), gezondheidszorg (MDG 4-6), ecologische duurzaamheid (MDG 7) en het partnerschap voor ontwikkeling (MDG 8).

Donoren en partners in het Zuiden beseffen dat de doeltreffendheid van de hulp gevoelig moet toenemen. In de Parijs Verklaring (2005) en de Accra Actie Agenda (2008) gingen donoren een engagement aan om de hulp beter af te stemmen op de ontwikkelingsplannen en administratieve procedures van de ontvangende landen. Vlaanderen verbindt zich ertoe deze internationale afspraken aangaande de effectiviteit van de hulp na te leven.

Internationale samenwerking is pas succesvol wanneer de samenwerking met de partners in het Zuiden kan bogen op een continu en langdurig engagement van de partners uit het Noorden. Vlaanderen blijft daarom zijn steun toezeggen aan de drie Vlaamse partnerlanden in zuidelijk Afrika, namelijk Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika. Hierbij zet het in eerste instantie in op verbetering van de kwaliteit van de samenwerking en de uitvoering van de programma’s. Daarnaast worden manieren onderzocht om een aantal interessante regionale initiatieven te kunnen ondersteunen die een meerwaarde bieden aan de lopende engagementen in onze partnerlanden. Tot slot stemt de Vlaamse internationale samenwerking haar bijdrage af op de Europese strategie voor Afrika.

Deel met anderen