Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking draagt actief bij tot armoedebestrijding in de regio van Zuidelijk Afrika. De regio tekent immers wereldwijd één van de hoogste armoede- en ongelijkheidscijfers op. Als betrouwbare en voorspelbare donor zetten we in op een beperkt aantal sectoren die deze ongelijkheid verminderen. Zo stellen we de partnerlanden in staat om op lange termijn verhoogde welvaart en welzijn voor al hun landgenoten te realiseren.

De mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding is richtinggevend voor het Vlaamse ontwikkelingsbeleid. Dit kader erkent dat armoedebestrijding niet louter een kwestie is van sociale maatregelen. Ook economische groei is noodzakelijk om welvaart te creëren, maar die groei is alleen duurzaam als ze de draagkracht van de aarde respecteert. Vlaanderen wil binnen zijn ontwikkelingsbeleid consequent de sociale, economische en ecologische dimensies van duurzame ontwikkeling in rekening brengen.

Om een versplintering van de middelen voor internationale samenwerking te voorkomen, is het noodzakelijk dat Vlaanderen zijn samenwerking tot enkele partnerlanden en thema’s beperkt. Vlaanderen streeft ernaar slechts één sector per partnerland te ondersteunen. Door technische expertise, opvolgcapaciteit en financiële middelen te bundelen kunnen we een grotere meerwaarde genereren voor de ontwikkelingskansen in de partnerlanden. De huidige concentratiesectoren zijn: 1) jobcreatie & ontwikkeling van Kleine, Micro en Middelgrote Ondernemingen (KMMO) in Zuid-Afrika; 2) het recht op gezondheid, incl. seksuele en reproductieve gezondheidszorg in Mozambique; en 3) landbouw & voedselzekerheid in Malawi.

 

Buitenlandse Zaken | Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Overheid from Meerkat on Vimeo.

 

Deel met anderen