Over ons

Visie

Het Departement Buitenlandse Zaken geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en mobiliseert daartoe alle relevante partners. Het Departement bouwt zo mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving.

Missie

Het Departement Buitenlandse Zaken draagt daar toe bij door in eerste orde in te zetten op:

  • de behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen;
  • de internationalisering van de Vlaamse economie;
  • de duurzame groei van het toerisme in én naar Vlaanderen;
  • de bestrijding van structurele armoede in de wereld.

Kerntaken

Het Departement is verantwoordelijk voor:

  1. de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;
  2. de internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties van de Vlaamse Regering;
  3. de behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in internationale dossiers;
  4. de advisering, financiering en opvolging van projecten, programma’s en organisaties ter uitvoering van het internationaal  beleid van de Vlaamse Regering;
  5. de uitvoering en handhaving van de regelgeving voor Vlaamse ondernemers en particulieren inzake toeristisch logies en handel in strategische goederen;
  6. de coördinatie en monitoring van internationale verdragen en EU-regelgeving.
Deel met anderen