Over de vertegenwoordiging

Vlaams huis Parijs

Locatie

De Vlaamse Vertegenwoordiging is gevestigd in de rue Euler, 6 in Parijs. De Vertegenwoordiging bevindt zich in het politieke en diplomatieke centrum van de Franse hoofdstad. Op hetzelfde adres houdt ook Flanders Investment and Trade (FIT) kantoor. Het Agentschap voor Internationaal Ondernemen begeleidt Vlaamse bedrijven op de Franse markt en ondersteunt buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. Tourisme Belgique Flandre et Bruxelles heeft eveneens een kantoor bij de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs. Het is hun taak toerisme naar Vlaanderen en Brussel te promoten. Tot slot huist ook het Vlaams Promotiecentrum voor Agro-en Visserijmarketing in dit gebouw.

Taken

De Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in Frankrijk. De vertegenwoordiging behoort tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade.

De Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Parijs behartigt – investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven uitgezonderd – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Frankrijk.  Het gaat om alle domeinen waarvoor Vlaanderen in België bevoegd is zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, de federale staatsstructuur, wetenschap en innovatie, landbouw, leefmilieu, cultuur, kunsten en erfgoed. De Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs is ook de contactpersoon met de internationale instellingen Unesco en OESO die in Parijs gevestigd zijn en met de Raad van Europa in Straatsburg.

De opdracht van de vertegenwoordiging bestaat erin Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied, onder meer door gerichte communicatie. Daarnaast moet de vertegenwoordiging opportuniteiten voor samenwerking met Vlaanderen detecteren, rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, plegen van overleg en onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Tot slot hoort de vertegenwoordiging deel te nemen aan representatieve activiteiten.