Relaties met Frankrijk

Historische relaties

Het historisch verleden van Vlaanderen en van Frankrijk is al eeuwenlang sterk verweven. Vlaanderen stond geruime tijd rechtstreeks of onrechtstreeks onder het gezag van Franse heersers.

Economische relaties

Economisch is Frankrijk de derde grootste handelspartner van Vlaanderen. Voor Vlaanderen is een goede samenwerking met Nord-Pas-de-Calais prioritair. Vlaamse bedrijven zijn de grootste investeerders in deze regio. Hier is ook de grensarbeid van belang. Meer dan 22000 inwoners van dit departement werken in België, waaronder een derde in de provincie West-Vlaanderen. Dit aantal is stijgende.
Steeds meer Belgische bedrijven willen samenwerken met Franse of willen investeren in het land. Zowel de financiële als industriële sectoren en de openbare diensten zijn goed vertegenwoordigd in Frankrijk.

Politieke overeenkomsten

Op politiek vlak werden de laatste jaren verschillende bilaterale en multilaterale akkoorden gesloten. Zo ondertekenden Vlaanderen en Frankrijk in 2000 een Samenwerkingsakkoord op cultureel, taal-, pedagogisch en wetenschappelijk vlak. Op het vlak van de grensoverschrijdende publieke werken werd in 2002 een akkoord gesloten tussen België, Wallonië en Vlaanderen enerzijds en Frankrijk anderzijds.

De politieke en economische belangen van Frankrijk in Vlaanderen,  de historische banden en geografische waarden en de gedeelde uitdagingen maakten de noodzaak voor een strategie duidelijk. Op die manier kon de Frans-Vlaamse samenwerking (op bilateraal en multilateraal vlak) verder versterken. De strategienota tussen Vlaanderen en Frankrijk, die in 2008 werd ondertekend, bevat een aantal kernthema's.

Cultuur en toerisme

Als buur en partner in Europa, is de samenwerking met Frankrijk één van de prioriteiten van het Vlaamse buitenlands beleid. De bilaterale betrekkingen met Frankrijk zijn niet uitsluitend van economische aard. Ze bestrijken alle gebieden van de samenleving, in het bijzonder die waarvoor Vlaanderen bevoegd is. De sluiting van internationale verdragen is ook onderdeel van de Vlaamse bevoegdheden in het buitenlands beleid.

Vlaanderen is een populaire vakantiebestemming voor Franse toeristen. In het bijzonder genieten de Fransen van korte vakanties in de kunststeden. De Franse toeristen zorgen voor meer dan één miljoen overnachtingen in Vlaanderen, terwijl 20 % van de Vlamingen zijn vakantie in Frankrijk doorbrengt.