Regio’s met wetgevende bevoegdheden

Regleg (‘Regions with Legislative Powers’) is een netwerk van 73 Europese regio's met wetgevende bevoegdheid dat focust op het verwezenlijken van meer betrokkenheid van deze regio’s bij de Europese besluitvorming.

Regleg functioneert als een Europees forum voor ambtelijk en politiek overleg tussen regio’s met wetgevende bevoegdheden over algemene EU-aangelegenheden. Het volgt daarbij de institutionele vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon op, in het bijzonder de elementen die betrekking hebben op inspraakmogelijkheden voor de regio's.

Op regelmatige basis komt een coördinatiecomité met ambtelijke vertegenwoordigers uit 20 regio’s samen. Ieder jaar organiseert de voorzittende regio een conferentie waarop alle minister-presidenten van de regio’s zijn uitgenodigd. Traditioneel wordt dan een politieke verklaring aangenomen.

In 2008 was Vlaanderen voorzitter van Regleg en in 2011 nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voorzitterschap waar.

Deel met anderen