Reisbureaus & toeristische verhuurkantoren

opheffing reisbureaudecreet

Geen vergunningsplicht meer voor reisbureaus in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is er voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaamse Gewest geen toeristische vergunning meer vereist. Het Vlaamse Reisbureaudecreet die deze verplichting invoerde, werd vanaf deze datum namelijk opgeheven.

Bovenstaande vergunningsschilden zijn hierdoor niet meer geldig.

De federale wetgeving ter zake blijft ondanks deze opheffing wel nog van toepassing:

  • de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
  • de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, die uitvoering geeft aan de richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, en het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot  vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers.

Ook de Geschillencommissie Reizen bestaat nog (http://economie.fgov.be/nl/consument/Reizen/Geschillencommissie_Reizen/#.UrK6tuLN5oE).

Voor meer informatie over de bovenstaande federale wetgeving kan u steeds terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie:

FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie
website: http://economie.fgov.be/nl/consument/Reizen/Reisovereenkomsten/
e-mail: HRC.CONS@economie.fgov.be
telefoon: 02/277 80 04

Voor meer informatie over de reisindustrie kan u terecht bij één van de volgende beroepsverenigingen actief in de reisbureausector:                                      

Deel met anderen