Toerisme

Strandhuisjes aan de kust

Toerisme is wereldwijd een van de sterkst groeiende (economische) sectoren en levert ook in Vlaanderen een aanzienlijke bijdrage aan de economie. Het toerisme in en naar Vlaanderen genereert jaarlijks zo’n 28,3 miljoen overnachtingen en ongeveer 5% van het totale aantal jobs. Toerisme verrijkt niet alleen vanuit een economisch standpunt, maar biedt ook voordelen vanuit sociaal oogpunt en op vlak van welzijn.

Het Vlaamse toerismebeleid stoelt op 5 strategische doelstellingen die tot doel hebben om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het toerisme in en naar Vlaanderen, met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn (voor de inwoners van Vlaanderen).

De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) (in) Vlaanderen moet vergroten door middel van enerzijds financiële impulsprogramma’s voor het project ‘100 jaar Groote Oorlog’, de Kust, de Kunststeden en andere Vlaamse regio’s met toeristisch potentieel, en anderzijds door het verder ontwikkelen van sterke productlijnen in Vlaanderen zoals fietstoerisme, erfgoed, watertoerisme, toeristisch onthaal, MICE, eet- en tafelcultuur in Vlaanderen en evenementenondersteuning.

De Vlaamse Regering ondersteunt het toeristisch ondernemerschap door sterke partnerschappen uit te bouwen met de private en publieke actoren, de implementatie-evaluatie-handhaving van de toeristische decreten (zoals het logiesdecreet), sectorgerichte ondersteuning met betrekking tot professionalisering-vorming en innovatie.

Daarnaast is een krachtdadig marketingbeleid uitgewerkt per macroproduct voor het binnenland en het buitenland. Maar de Vlaamse Regering maakt er ook werk van om een volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk te maken. Tot slot moet de effectiviteit en efficiëntie van toeristische inspanningen verhogen.

Samen met de hele toeristische sector werd een overkoepelende strategie uitgewerkt en een geïntegreerd en toekomstgericht beleid voor het toerisme in en naar Vlaanderen ontwikkeld. Dat plan geeft richting aan zowel het Vlaamse toerismebeleid als aan de activiteiten van andere beleidsniveaus, regio’s en deelsectoren. Op die manier wijzen alle neuzen van de toeristische actoren in Vlaanderen in dezelfde richting en zet iedereen zijn schouders onder het realiseren van bepaalde doelstellingen op korte en (middel)lange termijn.

Deel met anderen