Toerisme Vlaanderen

De missie van Toerisme Vlaanderen is ‘bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in en naar Vlaanderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn (voor de inwoners van Vlaanderen)’.

Deze missie bevat de vier pijlers waarop de werking van Toerisme Vlaanderen rust:

  1. Met gerichte investeringen en ondersteuning het toeristisch aanbod in Vlaanderen aantrekkelijker maken.
  2. Bestemming Vlaanderen actief promoten om meer bezoekers aan te trekken.
  3. De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
  4. De verdere professionalisering van de sector stimuleren om voor de bezoekers een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren.

Vanuit die missie heeft Toerisme Vlaanderen een visie ontwikkeld op zijn rol in het toerisme in Vlaanderen en voor de toeristische sector. Om de missie te kunnen waarmaken, heeft het agentschap voor de komende jaren een strategie uitgestippeld.

De missie van Toerisme Vlaanderen ligt vast sinds de oprichting van het agentschap in maart 2004. Het oprichtingsdecreet van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ‘Toerisme Vlaanderen’ is bij de herstructurering van Toerisme Vlaanderen aangepast met een wijzigingsdecreet, maar de fundamentele opdracht van het agentschap is grotendeels dezelfde gebleven.

Toerisme Vlaanderen staat echter niet meer in voor het vergunningenbeleid en de handhaving. Hier is het Departement internationaal Vlaanderen voor verantwoordelijk.

Contact

Toerisme Vlaanderen

Grasmarkt 61 – 1000 Brussel
Tel. 02 504 03 00
Fax 02 504 03 77
www.toerismevlaanderen.be

Deel met anderen