Toeristisch Logiesdecreet

Koppel in een toeristisch logies

Het  Vlaamse Toeristische Logiesdecreet zorgt voor één overkoepelende regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie op de toeristische markt. Het Toeristische Logiesdecreet streeft naar een kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeristische logiesaanbod. Elke toerist die in Vlaanderen overnacht, moet op beide oren kunnen slapen. Voor de uitbater schept het decreet eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels voor iedereen in het Vlaams Gewest.

Het Toeristische Logiesdecreet onderscheidt en definieert vijf categorieën: hotels, openluchtrecreatieve terreinen, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. Het vervangt het Hoteldecreet 1984 en het Kampeerdecreet 1993.

Voor elke categorie legt het Toeristische Logiesdecreet basiskenmerken vast en minimumeisen rond brandveiligheid, comfort, hygiëne en onderhoud waaraan elk logies van de categorie voldoet. Het mag dan de beschermde benaming(en) van die categorie gebruiken.

Ook de exploitant weet op die manier welke kwaliteit van zijn logies wordt verwacht en is hij zeker dat de concurrentie dezelfde spelregels moet volgen. Het decreet geldt immers voor bijna elk logies en beschermt de gangbare benamingen in de sector. Niemand mag zich nog hotel, camping, kampeerautoterrein, gastenkamer, … noemen, als de accommodatie niet voldoet aan de bijhorende voorwaarden.

Een vergund logies krijgt een herkenningsteken van zijn (sub)categorie dat ook de comfortclassificatie (of de sterren) vermeldt (behalve in de categorie vakantielogies).
Iedereen (personen, bedrijven, organisaties) die in het Vlaams Gewest een toeristisch logies wil verhuren of uitbaten, moet dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen door de dienst Toeristische Vergunningen. Aanbieden op de toeristische markt is een ruim begrip. Van zodra je een toeristisch logies in Vlaanderen bekend maakt aan de buitenwereld, valt het onder het Toeristische Logiesdecreet. Dat kan via internet, een advertentie in een krant of ledenblaadje, het prikbord van de supermarkt, flyers, enz.

Voor jeugdverblijven, vakantiecentra en andere sociaal-toeristische verblijven blijft het Toerisme voor Allen-decreet van toepassing. Deze verblijven leveren specifieke inspanningen om bepaalde groepen in onze samenleving van een vakantie te laten genieten en moeten om een erkenning te behalen voldoen aan specifieke criteria inzake veiligheid, comfort en hygiëne.

Deel met anderen