Toeristische regelgeving

Regelgeving is één van de instrumenten waarlangs beleidsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Daarbij gelden vanzelfsprekend een aantal belangrijke aandachtspunten, waaronder doelmatigheid, duidelijkheid, transparantie, verlaging van de administratieve lasten voor de burger en beperking van de beheerskosten voor de overheid.

Het Departement internationaal Vlaanderen stelt zijn expertise in het werk om dit ontwerpproces in goede banen te leiden. 

Deel met anderen