Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Uw brug naar Europa

Europa is meer en meer ons binnenland en daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europese beleid. Zowel de Vlaamse overheid als het middenveld spelen hier een belangrijke rol.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) werd daarom in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.

Vleva’s missie: Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat vleva hen biedt. Vleva-leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Wegwijs in Europa

Waarvoor kunt u bij vleva terecht?  Vier rollen:

  • Monitor: u krijgt informatie op basis van beleidsdocumenten die vleva filtert en analyseert. Hier vindt u een overzicht van de vleva-informatiemomenten.
  • Brug: vleva volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen. De basis voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging. Vleva leert u graag kennen.
  • Belangenbehartiger: vleva neemt geen standpunten in, maar ondersteunt haar leden en overheden bij lobbyactiviteiten zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terecht komt.
  • Loket: vleva is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.

Samen werken

Vleva werkt nauw samen met de Vlaamse Vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU (VVPV) die zorgt voor de formele vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid bij de EU.

Op basis van de actualiteit en hun planning bepalen de 26 vleva-leden en de Vlaamse overheden de invulling of de focus van de vleva-agenda.

Hoe informeert vleva mij?

http://www.vleva.eu, informatiesessies, de vleva-EU-subsidiewijzer, de jobwijzer, het jaarverslag. Alles om u volledig en op tijd te informeren. 

U wilt meer weten?

Neem dan contact op met Ariane Decramer via ariane.decramer@vleva.eu en wij vertellen u graag tot in detail wat vleva u te bieden heeft.

Links: 
Deel met anderen