Vlaams kader voor het EU-beleid

Het ‘foro interno, foro externo’ principe stelt dat de Belgische deelstaten ook verantwoordelijk zijn voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden. Dit geldt ook voor de invulling van het EU-beleid. Het algemene kader voor het Belgische en het Vlaamse EU-beleid is vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. Voor de concrete opvolging van dossiers en de Vlaamse belangenbehartiging speelt de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU een sleutelrol en op regelmatige basis wordt er aan de Vlaamse Regering gerapporteerd over de ontwikkelingen op Europees niveau.

Samenwerkingsakkoord

Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) is het mogelijk dat ook deelstaatministers hun lidstaat vertegenwoordigen in de Raad van de Europese Unie. Alle afspraken over de vertegenwoordiging van België in de Raad zijn vastgelegd in een intern Belgisch samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. Dit samenwerkingsakkoord bevat ook afspraken omtrent de totstandkoming van het standpunt dat de vertegenwoordiger in de Raad inneemt namens België.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

Vlaanderen heeft een eigen Algemene Afvaardiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van België bij de EU. De Algemene Afvaardiging telt een reeks attachés vanuit de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en wordt geleid door een Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering. Zij nemen deel aan de werkgroepen van de Raad, rapporteren over de jongste Europese ontwikkelingen en staan Vlaamse ministers bij in de Raad. Zij onderhouden ook contacten met andere Europese instellingen en met vertegenwoordigingen van andere lidstaten en regio’s, gericht op een optimale Vlaamse belangenbehartiging.

Website van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

Rapportering aan de Vlaamse Regering

De minister bevoegd voor buitenlands beleid rapporteert regelmatig aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over Europese ontwikkelingen.

Elke maand volgt er een rapportering met informatie over:

  • Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
  • Verslagen van de Europese ministerraden met aandacht voor relevante EU-dossiers
  • Stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers

Vanaf 2015 volgt er elk jaar een rapportering over:

  • Het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie
  • Identificatie van de voor Vlaanderen relevante en prioritaire EU-dossiers
  • Preliminaire subsidiariteitsinschatting
Deel met anderen