Vlaamse ODA

Het Vlaams ODA rapport biedt een overzicht van alle betalingen van de Vlaamse overheid voor ontwikkelingssamenwerking. ODA is de afkorting voor ‘Official Development Assistance’ – wat staat voor ‘officiële ontwikkelingshulp’.

Een uitgave is ODA als ze aan volgende criteria voldoet:

-        Official: de besteding is afkomstig uit overheidsgelden
-        Development: economische en sociale ontwikkeling is de hoofddoelstelling
-        Assistance: het is hulp (bvb. geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden)
-        De hulp gaat naar een land (of groep landen) of internationale instelling op de DAC-lijst

Het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking beschouwt het jaarlijkse ODA-rapport als een decretaal verplichte rapportering aan het Vlaams Parlement. Het rapport lijst de Vlaamse regeringsmaatregelen op die bijdragen tot de internationale doelstelling om 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ODA te besteden (Kaderdecreet art. 23, 24).

In de ODA - databank vind je gedetailleerde projectinformatie , geordend volgens verschillende parameters: jaar van betaling, regio, land, begunstigde, sector,…

Voor meer inzicht in het verloop doorheen de jaren van beleidsindicatoren over de Vlaamse ODA (bestedingskanalen, geografische en sectorale focus,…), klik hier.

Deel met anderen