Wetgeving


Op deze pagina vindt u alle regelgeving terug die betrekking heeft op de controle op de in-, uit- en doorvoer en overbrenging van:

In het linkermenu vind je voor elk van deze soort goederen uitleg over de wetgeving. Daarbij vind je onder elke tekst zowel de betrokken regelgeving als de verschillende lijsten die opsommen wat onder militair materieel, producten voor tweeërlei gebruik of vuurwapens wordt verstaan.

 

Deel met anderen