15.932
uitgekeerde renovatiepremies in 2014
5,9%
aandeel hernieuwbare energie

De overheid zet zich in om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen beschikbaar te maken. Ze biedt sociale woningen aan, geeft premies aan wie zijn woning verbouwt en energiezuinig maakt en zoekt oplossingen om de stijging van de vastgoedprijzen onder controle te houden.

Zesde staatshervorming

Op 1 juli 2014 zijn heel wat bevoegdheden officieel overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft van kracht, tot de Vlaamse overheid een initiatief neemt om de wetgeving te wijzigen. Voor de meeste maatregelen geldt er een overgangsperiode, waarbij de federale overheid de lopende dossiers blijft opvolgen.