Levenslang Wonen

‘Levenslang Wonen’ is een concept waarbij men duurzaam wonen in Vlaanderen wil promoten. Het gaat hierbij zowel over de individuele woning als over de wijk of buurt.

Op het niveau van de woning wordt gesproken over de ‘Levenslange Woning’. Een levenslange woning is geschikt voor de breedst mogelijke waaier van mensen, groot en klein, jong en oud, … Kenmerkend voor de levenslange woning is dat ze toegankelijk, veilig en comfortabel is. ‘Flexibele’ of ‘aanpasbare’ woningen moeten tegemoet komen aan de behoeften van veel bewoners of gebruikers met uiteenlopende wensen, fysieke gesteldheid en activiteiten.

Op een grotere schaal gaat het om een divers aanbod aan woningen binnen een bepaalde wijk of buurt. Dat aanbod staat in functie van de diverse aard van de aanwezige bewoners, zodat men levenslang kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving, ongeacht de gezinssituatie of de fysieke toestand van elke bewoner. Daarom blijven de bewoners niet noodzakelijk in hun eigen huis wonen. Er wordt wel een zekere mobiliteit gestimuleerd om een doorstroming in functie van wijzigende gezinssituaties mogelijk te maken.

Daarnaast worden voorwaarden aan de woonomgeving gesteld, zoals de aanwezigheid en toegankelijkheid van de nodige voorzieningen, een publieke ruimte die openstaat voor iedereen, …