Belastingvermindering voor dakisolatie

De overheid geeft een belastingvermindering als u investeert in dakisolatie. Voor investeringen (betaald in 2014 of 2015) kunt u een belastingvermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag. De vermindering die u krijgt, kan wel niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio).
 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.

Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Procedure

U moet de energiebesparende investeringen inbrengen op uw belastingaangifte. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).

 • Wie de factuur betaalde in 2014, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2015.
 • Wie de factuur betaalde in 2015, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2016.

De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. U moet bij het invullen van de belastingaangifte zelf de berekening maken. U moet niet het bedrag van de gedane uitgaven vermelden, maar wel 30% van het factuurbedrag (incl. BTW), rekening houdend met het maximum (zie bij Bedrag hieronder).

U houdt de volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën:

 • de facturen
 • het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (en dus niet de factuurdatum).

Investering betaald in 2014

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) bedraagt de vermindering maximaal 3.040 euro per woning.

Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investering betaald in 2015

De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn voor investeringen in dakisolatie die betaald worden in 2015. De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.

Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders 
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

Contact