Belastingvermindering voor dakisolatie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van een belastingvermindering genieten voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Vanaf 2017 zal het isolatiemateriaal wellicht een warmteweerstand (Rd-waarde) moeten hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Deze verstrengde voorwaarde voor de belastingvermindering voor dakisolatie moet wel nog definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio) ), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
 • Bij een factuurdatum tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.

U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bv. als u dakiolatie plaatst in een andere woning.

Procedure

U moet de energiebesparende investeringen invullen op uw belastingaangifte. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

 • Wie de factuur betaalde in 2015, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2016.
 • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.

In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. U moet bij het invullen van de belastingaangifte zelf de berekening maken. U moet niet het bedrag van de gedane uitgaven vermelden, maar wel 30% van het factuurbedrag (inclusief btw), rekening houdend met het maximum (zie bij ‘Bedrag’ hieronder).

U moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur maar is beperkt tot een maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.
 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering maximaal 3.070 euro per woning.

Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Deze belastingvermindering kan sinds inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) niet meer omgezet worden in belastingkrediet.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders 
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

Contact

Voor meer informatie over de regelgeving, bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Voor vragen over het invullen van uw belastingaangifte, neem contact op met de FOD Financiën.