crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Belastingvermindering voor dakisolatie

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u van een belastingvermindering genieten voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

  Vanaf 2017 zal het isolatiemateriaal wellicht een warmteweerstand (Rd-waarde) moeten hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Deze verstrengde voorwaarde voor de belastingvermindering voor dakisolatie moet wel nog definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

  Voorwaarden

  • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio) ), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
  • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
  • Bij een factuurdatum tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
  • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.

  U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bv. als u dakiolatie plaatst in een andere woning.

  Procedure

  U moet de energiebesparende investeringen invullen op uw belastingaangifte. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

  • Wie de factuur betaalde in 2015, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2016.
  • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.

  In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

  U moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

  • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
  • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
  • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

  Bedrag

  Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

  De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur maar is beperkt tot een maximumbedrag.

  • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.
  • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering maximaal 3.070 euro per woning.

  Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

  Deze belastingvermindering kan sinds inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) niet meer omgezet worden in belastingkrediet.

  Uitzonderingen

  Komen niet in aanmerking:

  • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
  • studentenkamers
  • kamers voor seizoenarbeiders 
  • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

  Verhoogt een investering in energiebesparing het kadastraal inkomen (KI) van mijn woning?

  Het kadastraal inkomen (KI) van uw woning gaat niet omhoog als u alleen investeert in energiebesparende maatregelen zoals:

  • de vervanging van een oude verwarmingsketel door een meer energiezuinige ketel, inclusief de werken voor de schoorsteen
  • de installatie van een warmtepomp, een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen
  • de installatie van een verwarmingsketel die ook elektriciteit aflevert (micro-warmtekrachtkoppeling)
  • de vervanging van glas door dubbel of drievoudig glas
  • de isolatie van het dak, de muren of de vloeren
  • de installatie van thermostatische kranen
  • alle werkzaamheden om een woning om te bouwen tot een passiefhuis.

  Het KI van uw woning gaat wel omhoog als u verbouwingen doet om het comfort van uw woning te verhogen, zoals het installeren van een extra badkamer of het ombouwen van een zolderkamer tot een slaapkamer.

   Hoe berekent men de belastingvermindering voor dakisolatie bij appartementen?

   Als de isolatiewerken worden uitgevoerd in een appartementsgebouw met tussenkomst van de syndicus, dan staat de factuur op naam van de ‘Vereniging van Mede-eigenaars’. 

   • Als u als belastingplichtige gebruik wenst te maken van de belastingvermindering voor dakisolatie, dan moet u volgende gegevens ter beschikking te houden van de FOD Financiën:
    • een (door de syndicus voor eensluidend verklaarde) kopie van:
     • de facturen voor het plaatsen van de dakisolatie;
     • de betalingsbewijzen van de bedragen die voorkomen op die facturen.
    • een attest van de syndicus waarin staat welk aandeel van de factuur voor uw rekening is.
   • Het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt 3.050 euro (AJ 2016) per belastbaar tijdperk en per woning.

   Als er geen Vereniging van Mede-eigenaars is, en u met meerdere personen eigenaar bent van één woning, dan kunt u als belastingplichtige een belastingvermindering krijgen op basis van de uitgaven die u zelf gedaan hebt. U moet het maximumbedrag van de belastingvermindering voor dakisolatie wel beperken in verhouding tot uw aandeel in die woning.
   Bv. Voor aanslagjaar 2016 bedraagt het maximumbedrag van de belastingvermindering 3.050 euro per woning. U investeert samen met uw 2 mede-eigenaars in dakisolatie voor de woning in onverdeeldheid. Het maximumbedrag waarvoor elk van de mede-eigenaars van de belastingvermindering kan genieten wordt beperkt tot 1.016,67 euro (of 3.050 euro/3).

   Contact

   Voor meer informatie over de regelgeving, bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.

   Voor vragen over het invullen van uw belastingaangifte, neem contact op met de FOD Financiën.

   Federale Overheidsdienst Financiën

   Adres
   North Galaxy
   Koning Albert II-laan 33
   1030 Brussel
   België
   Telefoon
   02 572 57 57
   Fax
   02 579 66 19
   Website
   Contactpagina
   http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/fin.jsf
   Openingsuren
   • ma - vr08:00 - 17:00