Belastingvermindering voor dakisolatie

De overheid geeft een belastingvermindering als u investeert in dakisolatie. Voor investeringen (betaald in 2014 of 2015) kunt u een belastingvermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag. De vermindering die u krijgt, kan wel niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio).
 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.

Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Procedure

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).

U moet de energiebesparende investeringen inbrengen op uw belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

U voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte.
Als u uw belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet u die documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (en dus niet de factuurdatum).

Investeringen in 2013

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt de vermindering maximaal 3.010 euro per woning.

Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investeringen in 2014

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) bedraagt de vermindering maximaal 3.040 euro per woning.

Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investeringen in 2015

De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn voor investeringen in dakisolatie die betaald worden in 2015. De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.

Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders 
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).