Belastingvermindering voor dakisolatie

De overheid geeft een belastingvermindering als u investeert in dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

De belastingvermindering voor dakisolatie blijft bestaan voor uitgaven in 2016.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio).
 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.

Iedereen die belastingplichtig is in België, kan deze belastingvermindering krijgen als aan alle voorwaarden voldaan is. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bv. als u dakiolatie plaatst in een andere woning.

Procedure

U moet de energiebesparende investeringen inbrengen op uw belastingaangifte. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).

 • Wie de factuur betaalde in 2015, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2016.
 • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.

In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. U moet bij het invullen van de belastingaangifte zelf de berekening maken. U moet niet het bedrag van de gedane uitgaven vermelden, maar wel 30% van het factuurbedrag (inclusief btw), rekening houdend met het maximum (zie bij ‘Bedrag’ hieronder).

U moet de volgende documenten ter beschikking houden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën:

 • de facturen
 • het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen
 • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur maar is beperkt tot een maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.
 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering maximaal 3.070 euro per woning.

Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders 
 • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

Contact

Voor meer informatie over de regelgeving, bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Voor vragen over het invullen van uw belastingaangifte, neem contact op met de FOD Financiën.