Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw

Na de bouw van uw nieuwbouwwoning in Vlaanderen, krijgt u een ‘energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw’ van uw EPB-verslaggever (mogelijk uw architect). Dat ‘EPC voor nieuwbouw’ geldt als bewijs of uw woning al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil.

Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. De datum van uw bouwaanvraag bepaalt het maximaal E-peil waaraan uw woning moet voldoen.

Procedure

  • Het energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd na afloop van het bouwproces, wanneer u alle andere stappen van de energieprestatieregelgeving gevolgd hebt (zoals het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte)
  • U krijgt het energieprestatiecertificaat van uw verslaggever, ten laatste zes maanden na ingebruikname van de woning.

Dat energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw is 10 jaar geldig.

Contact