crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw

  Na de bouw van uw nieuwbouwwoning in Vlaanderen, krijgt u een ‘energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw’ van uw EPB-verslaggever (mogelijk uw architect). Dat ‘EPC voor nieuwbouw’ geldt als bewijs of uw woning al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil.

  Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. De datum van uw bouwaanvraag bepaalt het maximaal E-peil waaraan uw woning moet voldoen.

  Procedure

  • Het energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd na afloop van het bouwproces, wanneer u alle andere stappen van de energieprestatieregelgeving gevolgd hebt (zoals het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte)
  • U krijgt het energieprestatiecertificaat van uw verslaggever, ten laatste zes maanden na ingebruikname van de woning.

  Dat energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw is 10 jaar geldig.

  Wat is het e-peil van een gebouw?

  Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

  Een E-peil wordt enkel berekend bij nieuwbouw, waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na 31 december 2005.
  In Vlaanderen krijgt u na de bouw van uw (nieuwbouw)woning van uw verslaggever een certificaat waarop het E-peil wordt weergegeven. Dat certificaat noemt men het ‘energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw’.

  Het E-peil van uw nieuwbouwwoning met een bouwaanvraag die ingediend werd in 2014 en 2015 mag maximaal E60 zijn.
  Het E-peil van uw nieuwbouwwoning met een bouwaanvraang die ingediend wordt in 2016 en 2017 mag maximaal E50 zijn.

  Als het E-peil van uw woning hoger is dan het maximale e-peil, dan krijgt u een boete. Die boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

  Wie zeer energiezuinig bouwt, wordt beloond. Als het E-peil van uw woning lager is dan het maximale E-peil, dan kunt u bij de netbeheerder een  E-peilpremie aanvragen als uw bouwaanvraag ingediend wordt uiterlijk op 31-12-2016. Voor een zeer energiezuinig gebouw krijgt u automatisch ook een vermindering van de onroerende voorheffing.

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Bus 17
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website
  Contactpagina
  http://www.energiesparen.be/info