Omgevingsloket voor digitale bouwaanvraag

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of aan of rond uw woning een nieuwe constructie wil bouwen, werken wil laten uitvoeren of bomen wil vellen, dan hebt u een bouwvergunning (stedenbouwkundige vergunning) nodig.

Voor kleine werken volstaat soms een melding bij uw gemeente of geldt er een vrijstelling.

Het Omgevingsloket bevat momenteel enkel digitale bouwaanvragen en meldingen, op termijn zult u ook milieuvergunningen kunnen aanvragen.

Kijk online of uw gemeente de digitale bouwaanvraag al heeft ingevoerd of wanneer ze ermee start.

In het omgevingsloket kunt u uw stedenbouwkundige vergunning aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart, de juiste software en een kaartlezer nodig of u kunt ook gebruik maken van een federaal token.

De mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, blijft ook in deze gemeenten bestaan.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het gratis nummer 1700.