Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)

Bent u een ‘beschermde afnemer’ ('beschermde klant‘) en plaatst u een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kunt u van uw netbeheerder daarvoor een premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

De nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie.

U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • U moet een ‘beschermde afnemer’ zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
 • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen.
  Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
  Met een eindfactuur in 2015, vraagt u dus de premie voor 2015 aan.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie voor 2016 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de condensatieketel moet voldoen.

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis).
Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

 • Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis).
  Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12 maanden na de datum op uw laatste factuur. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking. Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen.
  • Kopie van de factuur (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, met daarop vemelding van: merk, type, vermogen en plaatsingskosten.
  • Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
  • Kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

Bedrag

De premie bedraagt 800 euro per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.

Publicaties