Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur

Als u de buitenmuren van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Deze premie geldt alleen voor de na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur.

Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd. De huidige premie zal zeker nog aangevraagd kunnen worden als u voor de werken een eindfactuur hebt waarop een datum staat tot en met 31 december 2016. Vanaf 2017 zal de Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) moeten zijn. De Vlaamse regering moet die hervorming wel nog definitief goedkeuren.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen.
  Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2015, vraagt u dus de premie 2015 aan.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet (met een eindfactuur tot eind 2016) een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van minimaal 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
 • Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat gebruikt wordt. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen’.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis).
Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

Bedrag

De premie bedraagt 15 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de premie met 50% verhoogd.

Publicaties