E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

Bij nieuwbouw geeft uw netbeheerder een globale premie als u een E-peil (energieprestatiepeil) behaalt dat aanzienlijk lager is dan de wettelijke norm.

Voor bouwprojecten met bouwaanvragen

 • die ingediend werden vanaf 1-1-2012 tot en met 31-12-2013, is de wettelijke norm een maximaal e-peil van E70.
 • die ingediend worden vanaf 1-1-2014, is de wettelijke norm een maximaal e-peil van E60. Heel wat woningen doen al beter.

De E-peilpremie is afhankelijk van

 • de datum van uw bouwaanvraag
 • en het E-peilpunt van uw woning of appartement. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Voorwaarden

De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking.

 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de uitreiking van het energieprestatiecertificaat-Bouw.
 • De premie kan maar één keer per woning worden aangevraagd.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden.

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie online aan op de website van uw netbeheerder Infrax ('Halen van E-peil‘) of Eandis. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van het energieprestatiecertificaat-bouw.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

 • Download het aanvraagformulier van uw netbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van het energieprestatiecertificaat-bouw.
  • Eandis ('Energieprestatiepeil’)
  • Infrax ('Halen van E-peil‘ / ’Energieprestatiepeil‘)
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Voeg deze documenten zeker toe.
  • Ondertekend energieprestatiecertificaat en de ondertekende EPB-aangifte ('Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw’)
  • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook kopie van attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

Bedrag

E-peilpremie voor nieuwbouwwoning

Bouwaanvraag ingediend E-peil Bedrag
vóór 01-01-2010 E80 - E61 400 euro voor E80
(+ 30 euro per E-peilpuntverbetering)
  E60 - E41 1000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 E60 - E41 1000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 E50 - E41 1400 euro voor E50
(+ 40 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2014 tot 31-12-2014 E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverbetering)

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

E-peilpremie voor nieuwbouwappartement

Bouwaanvraag ingediend

E-peil Bedrag
vóór 1-1-2010 E80 - E61 200 euro voor E80
(+ 10 euro per E-peilpuntverbetering)
  E60 - E41 400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 E60 - E41 400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 E50 - E41 600 euro voor E50
(+ 20 euro per E-peilpuntverbetering)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverbetering)
van 1-1-2014 tot 31-12-2014 E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverbetering)

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.