Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Vanaf 1 december tot de zomer van 2015, kan de renovatiepremie niet meer aangevraagd worden. De renovatiepremie wordt dan omgevormd tot een belastingvermindering of -krediet. Vanaf de zomer van 2015 kan u de renovatiepremie (onder de vorm van een belastingvermindering of -krediet) terug aanvragen. De voorwaarden blijven dezelfde, maar de terugbetaling gebeurt in drie schijven.   

Lees meer over de wijziging van de renovatiepremie vanaf 1 december.

Let op: Omdat de indieningstermijn met één maand werd verlengd, tot 1 december, kan wie de aanvraag al indiende, maar nog goedgekeurde offertes heeft van voor 4 november, deze nog toevoegen aan zijn aanvraag. Dit kan tot 30 november, met een speciaal meldingsformulier. U krijgt dan tot 28 februari de tijd om hiervoor facturen in te dienen.

Voorwaarden

U kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

U moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan u als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie aanvragen. Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet u 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie aan te vragen. Kreeg u zelf een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet u ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie aan te vragen, ook al is dit voor een andere woning.

Procedure

U kan de renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Een voorafgaand telefonisch advies vragen aan de afdeling Wonen van uw provincie is wel mogelijk. Voeg alle facturen (max. 3 jaar oud) en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag.

U kan de renovatiepremie aanvragen

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres bovenaan op het formulier. 

Wanneer u een aanvraagformulier op papier wilt, kan u dat aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag:

  • Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, moet u binnen de maand na ontvangst een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.
  • Is uw aanvraag geweigerd, dan moet u binnen de maand na de weigering beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Wonen-Vlaanderen streeft ernaar om bovenvermelde termijnen te respecteren. Toch kan het zijn dat bepaalde termijnen niet gehaald worden vanwege de grote hoeveelheid aanvragen. Momenteel is er vooral in de provincie Antwerpen een probleem om deze termijnen te behalen. Wonen-Vlaanderen doet al het mogelijke om eventuele achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

Voor de categorie buitenschrijnwerk kan de premie 30% of 40% bedragen wanneer u aan een bepaalde norm voldoet.

Wetgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007: instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

Ministerieel Besluit 9 maart 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.