Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

U kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

U moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan u als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie aanvragen. Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet u 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie aan te vragen. Kreeg u zelf een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet u ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie aan te vragen, ook al is dit voor een andere woning.

Procedure

U kan de renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Een voorafgaand telefonisch advies vragen aan de afdeling Wonen van uw provincie is wel mogelijk. Voeg alle facturen (max 3 jaar oud) en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag.

U kan de renovatiepremie aanvragen

  • met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afprint en opstuurt
  • met een aanvraagformulier op papier dat u kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

Voor de categorie buitenschrijnwerk kan de premie 30% of 40% bedragen wanneer u aan een bepaalde norm voldoet.

Wetgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007: instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

Ministerieel Besluit 9maart 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.