crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

  Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen
  • ...

  Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Voorwaarden

  Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

  Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Om zeker te zijn, kunt u het best altijd vooraf contact opnemen met uw gemeente.

  Procedures

  Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan met een formulier bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

  In een aantal gemeenten kunt u de bouwaanvraag digitaal aanvragen.

  wetgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

  Publicaties

  Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

  De folder legt uit welke algemene regels en principes van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.