chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

  Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen
  • ...

  Voorwaarden

  Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

  Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  Procedure

  Een stedenbouwkundige vergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

  Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

  Uitzonderingen

  Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Wetgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

  Publicaties

  Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling vanaf 29/09/2016

  De folder legt uit welke algemene regels en principes van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.