crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Vlaamse renovatiepremie

  Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

  Voorwaarden

  U kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

  • Als u meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
   Als meerderjarige mede-bewoner ondertekent u mee de aanvraag, en moet u ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen.

   Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. 

  • Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

  Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden ivm

  De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in vier categorieën.

  Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
  Voor de eerste 3 categorieën (structuur, dak en buitenschrijnwerk) is er geen maximum factuurbedrag bepaald. Voor categorie 4 ‘technische installaties’ wel:

  • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
  • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
  • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

  Aanvraag door de bewoner:

  • Per aanvraag kunt u uit max. 2 categorieën van werken facturen indienen.
  • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
  • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
  • De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag indienen.

  Aanvraag door de verhuurder:

  • U mag als verhuurder twee aanvragen doen, maar u mag als verhurder ook in één aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. U kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
  • Voor elke categorie kunt u maar één keer een aanvraag doen.
  • U kunt als persoon en per woning slechts één of twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
  • De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag indienen.
   Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

  Ontving u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oude systeem), dan kunt u pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie (nieuwe systeem, bestaande uit twee premies) aanvragen.

  Wilt u weten of de vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg, neem dan contact op met Wonen-Vlaanderen.

  Procedures

  U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar.
  • Als u een tweede keer een renovatiepremie aanvraag, kan dit ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag en te laatste twee jaar na de eerste aanvraag.

  Om de renovatiepremie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier en de factuurlijst in. U stuurt indien van toepassing ook de andere documenten mee die op het aanvraagformulier vermeld staan.

  • U krijgt een ontvangstbevestiging na 1 maand.
  • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
  • De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

  Prijs

  Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

  Publicaties

  Renovatiepremie 2016

  Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning. De folder bevat hierover meer informatie.

  Moet ik de premie altijd aanvragen samen met de persoon waarmee ik samenwoon of gehuwd ben?

  Bent u gehuwd of woont u samen met een persoon die op hetzelfde adres als u gedomicilieerd is op het moment van de aanvraag? In beide gevallen moet u de premie samen aanvragen, zowel als de woning een gedeelde eigendom is, als wanneer de woning volledig eigendom is van één van de partners.

  Ook als de partner waarmee u gehuwd bent, niet meer bij u gedomicilieerd is, moet u de premie samen aanvragen, tenzij u kunt aantonen dat de echtscheiding is opgestart.

  Bij ouders-kinderen wordt nooit rekening gehouden met het inkomen van de ouder en het kind, enkel met het inkomen van diegene die de premie aanvraagt.

  Kan ik verschillende premies combineren?

  Als u aan alle voorwaarden van de verschillende premies voldoet, zijn bepaalde combinaties in bepaalde gevallen mogelijk.

  U kunt in bepaalde gevallen de renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingspremie combineren en deze premies kunnen ook gecombineerd worden met 

  De combinatie van premies is echter complex. Neem steeds eerst contact op met de provinciale Afdeling Wonen voor meer informatie.

  Heeft de renovatie- of verbeteringspremie rechtstreeks invloed op mijn kadastraal inkomen?

  Wonen-Vlaanderen berekent enkel de renovatie- of verbeteringspremie als u daarvoor in aanmerking komt. Ze gaat niet na of de werken die u hebt uitgevoerd een invloed hebben op het kadastraal inkomen (KI) van uw woning. Ze geeft ook geen gegevens over de uitgevoerde werken door aan het kadaster.

  Als u verbouwingswerken hebt uitgevoerd, dan moet u dit zelf binnen de dertig dagen na uitvoering melden aan het controlekantoor van het kadaster.

  Niet akkoord met de weigering of toegekende renovatiepremie?

  Bent u niet akkoord met de berekening van de toegekende renovatiepremie of bent u het niet eens met de weigering van de premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst van de beslissing, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.

  Contact

  Wonen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111-113 Box 54
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 224 61 16
  Fax
  03 224 61 12
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van 8u30 tot 12u30, enkel na afspraak.

  Wonen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50 Box 1
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  011 74 22 00
  Fax
  011 74 22 19
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 Box 92
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  09 276 25 00
  Fax
  09 276 25 05
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1/2 Box 93
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  050 24 82 50
  Fax
  050 24 82 05
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6 Box 92
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  016 66 59 30
  Fax
  016 66 59 35
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren elke maandag- en dinsdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30.