Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Vanaf 1 november 2015 kunt u opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden ivm

In een periode van 10 jaar, vanaf de eerste aanvraag, kunt u slechts tweemaal een renovatiepremie krijgen. Het is mogelijk dat een vorige eigenaar al een of twee premies aanvroeg voor uw woning of dat u al voor een andere woning een renovatiepremie kreeg.

Informeer daarom voor de aankoop van een woning bij de vorige eigenaar of bij Wonen-Vlaanderen of voor de woning die u wilt kopen al één of twee renovatiepremies werden aangevraagd.

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar

Om de renovatiepremie aan te vragen, vult u het online aanvraagformulier in. Dit kan vanaf 1 november 2105. De nieuwe aanvraagformulieren zullen vanaf 1 november beschikbaar zijn.

  • U krijgt een ontvangstbevestiging na 1 maand en eventueel de vraag om bijkomende gegevens te verstrekken.
  • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.

De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.

Is uw aanvraag geweigerd, dan kunt u binnen de maand na de weigering, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Contact