Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Let op: Tot de zomer van 2015, kan de renovatiepremie niet meer aangevraagd worden.

De renovatiepremie wordt momenteel omgevormd tot een belastingvermindering of -krediet. Vanaf de zomer van 2015 kan u de renovatiepremie, onder de vorm van een belastingvermindering of -krediet, terug aanvragen. De voorwaarden blijven dezelfde, maar de terugbetaling zal in drie schijven gebeuren. Er wordt ook een overgangsmaatregel uitgewerkt voor wie de premie in de tussenperiode wilde aanvragen.  

Wie voor 30 november met het speciale meldingsformulier nog goedgekeurde offertes indiende, krijgt nog tot 28 februari de tijd om hiervoor ook de facturen in te dienen.

Lees meer over de wijzigingen van de renovatiepremie of schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Voorwaarden

U kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

U moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan u als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie krijgen. Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet u 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie te kunnen krijgen. Kreeg u zelf (of uw partner) een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet u ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie te kunnen krijgen, ook al is dit voor een andere woning.

Procedure

Vanaf de zomer van 2015 zal de renovatiepremie een belastingvermindering worden en kan u de renovatiepremie opnieuw aanvragen onder dezelfde voorwaarden. Men werkt momenteel een overgangsmaatregel uit voor wie de premie in de tussenperiode wilde aanvragen. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

U kan de renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Een voorafgaand telefonisch advies vragen aan de afdeling Wonen van uw provincie is wel mogelijk. Voeg alle facturen (max. 3 jaar oud) en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag.

U kan de renovatiepremie aanvragen (vanaf de zomer 2015)

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres bovenaan op het formulier. 

Wanneer u een aanvraagformulier op papier wilt, kan u dat aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag:

  • Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, moet u binnen de maand na ontvangst een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.
  • Is uw aanvraag geweigerd, dan moet u binnen de maand na de weigering beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Wonen-Vlaanderen streeft ernaar om bovenvermelde termijnen te respecteren.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

Voor de categorie buitenschrijnwerk kan de premie 30% of 40% bedragen wanneer u aan een bepaalde norm voldoet.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007: instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

Ministerieel Besluit 9 maart 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.