Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Vanaf 1 december tot de zomer van 2015, kan de renovatiepremie niet meer aangevraagd worden. De renovatiepremie wordt dan omgevormd tot een belastingvermindering of -krediet. Vanaf de zomer van 2015 kan u de renovatiepremie (onder de vorm van een belastingvermindering of -krediet) terug aanvragen. De voorwaarden blijven dezelfde, maar de terugbetaling gebeurt in drie schijven.   

Lees meer over de wijziging van de renovatiepremie vanaf 1 december.

Let op: Omdat de indieningstermijn met één maand werd verlengd, tot 1 december, kan wie de aanvraag al indiende, maar nog goedgekeurde offertes heeft van voor 4 november, deze nog toevoegen aan zijn aanvraag. Dit kan tot 30 november, met een speciaal meldingsformulier. U krijgt dan tot 28 februari de tijd om hiervoor facturen in te dienen.

Voorwaarden

U kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

U moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan u als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie aanvragen. Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet u 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie aan te vragen. Kreeg u zelf een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet u ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie aan te vragen, ook al is dit voor een andere woning.

Procedure

Het is sinds 1 december 2014 niet meer mogelijk om een renovatiepremie aan te vragen.Vanaf de zomer van 2015 zal de renovatiepremie een belastingvermindering worden en kan u de renovatiepremie opnieuw aanvragen onder dezelfde voorwaarden. Men werkt momenteel een overgangsmaatregel uit. Lees de laatste informatie hierover op Wonen-vlaanderen.

U kan de renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Een voorafgaand telefonisch advies vragen aan de afdeling Wonen van uw provincie is wel mogelijk. Voeg alle facturen (max. 3 jaar oud) en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag.

U kan de renovatiepremie aanvragen

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres bovenaan op het formulier. 

Wanneer u een aanvraagformulier op papier wilt, kan u dat aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag:

  • Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, moet u binnen de maand na ontvangst een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.
  • Is uw aanvraag geweigerd, dan moet u binnen de maand na de weigering beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Wonen-Vlaanderen streeft ernaar om bovenvermelde termijnen te respecteren.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

Voor de categorie buitenschrijnwerk kan de premie 30% of 40% bedragen wanneer u aan een bepaalde norm voldoet.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007: instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

Ministerieel Besluit 9 maart 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.