Vlaamse renovatiepremie

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Vanaf november 2015 zult u waarschijnlijk opnieuw een renovatiepremie kunnen aanvragen.

Let op: deze beslissing is voorlopig en nog niet definitief. Na het inwinnen van de nodige adviezen zal de Vlaamse Regering in oktober, een definitieve beslissing nemen. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de wijzigingen.

De hoofdlijnen zijn wel gekend.

Voorwaarden

U kunt de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden ivm

In een periode van 10 jaar, vanaf de eerste aanvraag, kunt u maximum twee keer een renovatiepremie krijgen in het nieuwe systeem, zowel als persoon als per woning. U kunt de tweede renovatiepremie ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag indienen en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag.

Ontving u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oude systeem), dan kunt u pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie (nieuwe systeem) aanvragen.

Het is mogelijk dat een vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg voor uw woning of dat u al voor een andere woning een renovatiepremie kreeg.

Informeer daarom voor de aankoop van uw woning bij de vorige eigenaar of bij Wonen-Vlaanderen of voor de woning die u wilt kopen al één of twee renovatiepremies werden aangevraagd.

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
  • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar.
  • Als u een tweede keer een renovatiepremie aanvraag, kan dit ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag en te laatste twee jaar na de eerste aanvraag.

Om de renovatiepremie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Dit kan vanaf 1 november 2015. De nieuwe aanvraagformulieren zullen vanaf 1 november beschikbaar zijn.

  • U krijgt een ontvangstbevestiging na 1 maand en eventueel de vraag om bijkomende gegevens te verstrekken.
  • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
  • De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.

Is uw aanvraag geweigerd, dan kunt u binnen de maand na de weigering, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Contact