Voorwaarden voor de renovatiepremie

Op het moment van de aanvraag moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner, mag niet meer bedragen dan:

 • 41.440 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

 • 59.200 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.320 euro per extra persoon ten laste

 • 59.200 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste

  Voor aanvragen in 2016 wordt er gekeken naar het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van twee jaar voor de aanvraag. Dit vindt u voor een aanvraag in 2016 terug op de afrekening van uw belastingen die u kreeg van het inkomstenjaar 2014.

  Let op: bij een ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager, nl. de ouder of het kind, tenzij die ouder of kind ook een zakelijk recht heeft in de premiewoning.

 • Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een SVK, gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
 • U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
 • Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier.
 • Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledige afgerond is.

Woning

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet minstens 25 jaar oud zijn en moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande en . De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning geleden is.

 • Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Let op: Vanaf 1 januari 2017 moet het gebouw minstens 30 jaar oud zijn als u voor de eerste keer een renovatiepremie aanvraagt. Vraagt u een tweede renovatiepremie aan, dan volstaat het dat uw woning minstens 25 jaar oud is.

Eigendom

De bewoner en zijn eventuele partner, mogen, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar voor de aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

 • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
 • de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt;
 • de andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.

Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.