Netvergoeding voor zonnepanelen

Op 27 november 2013 besliste het Hof van Beroep dat zonnepaneleneigenaars de netvergoeding niet hoeven te betalen.

Deze vergoeding werd met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd om ook zonnepaneleneigenaars te laten bijdragen voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

De elektriciteitsleveranciers moesten deze netvergoeding aanrekenen op de elektriciteitsfactuur en de opbrengst doorstorten aan de netbeheerders. De meeste elektriciteitsleveranciers hadden dit voor 2013 echter nog niet doorgerekend aan hun klanten, zij hoeven dit nu ook niet meer te doen. De enkele elektriciteitsleveranciers die de netvergoeding wel al hadden doorgerekend, zullen de al aangerekende bedragen aan hun klanten moeten terugbetalen. Deze leveranciers hebben al laten weten dat ze deze bedragen uit eigen beweging nog in 2013 zullen terugstorten. Als u nu nog een factuur krijgt waarop de netvergoeding staat, betaalt u die best nog. U krijgt dan later het betaalde bedrag volledig terug.

Opgelet: de netvergoeding voor zonnepanelen is niet hetzelfde als de distributienettarieven. De bevoegdheid in verband met de distributienettarieven komt door de zesde staatshervorming in handen van de Vlaamse overheid. Mogelijks volgen er in de toekomst andere maatregelen om de ongelijkheid voor het gebruik van het net tussen energieconsumenten met en zonder zonnepanelen weg te werken.