crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Conformiteitsattest voor (huur)woningen

  Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

  Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

  Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

  Voorwaarden

  U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

  Procedure

  U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

  Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

  Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

  Bedrag

  De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

  Publicaties

  Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers. Nieuwe dakisolatienormen

  De folder beschrijft de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen volgens de Vlaamse Wooncode. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen. De dakisolatienorm is nieuw sinds 1 januari 2015.

  Contact

  Wonen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 224 61 16
  Fax
  03 224 61 12
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van 8u30 tot 12u30, enkel na afspraak.

  Wonen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50 bus 1
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  011 74 22 00
  Fax
  011 74 22 19
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  09 276 25 00
  Fax
  09 276 25 05
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6 bus 92
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  016 66 59 30
  Fax
  016 66 59 35
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren elke maandag- en dinsdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30.

  Wonen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  050 24 82 50
  Fax
  050 24 82 05
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:30

  Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.