chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse huursubsidie

  Als u een bescheiden inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kunt u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

  Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

  De huursubsidie bestaat uit twee delen:

  • een éénmalige installatiepremie (verhuispremie)
  • en een maandelijkse huursubsidie.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Inkomen

  Uw belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.500 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag u dit bedrag verhogen met 1.570 euro.

  Eigendom

  U mag in de voorbije 3 jaar (10 jaar als uw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

  • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of u kunt door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken
  • u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en u hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

  Woning die u verlaat

  • De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet u de woning ook al minimum 1 jaar huren, of
  • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld, of

  • de woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats, of

  • de woning is gesloopt, of

  • u of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

  Let op: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

  Nieuwe woning

  • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
  • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
  • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
  • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.
  • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan 590 euro. Daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot max. vier personen.
  • Voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 649 euro. Daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste.

  Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

  Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) die werkzaam is in de gemeente waar u woont. Dit moet ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie of ten laatste 6 maanden na de aanvang van uw huurcontract, in het geval dat u de huursubsidie voor de start van uw huurcontract hebt aangevraagd.

  Uitzondering: Enkel als u of een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet u zich niet inschrijven bij een SHM.

  De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen.

  Procedure

  U kunt de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

  Als uw huidige woning ernstige gebreken vertoont, vraagt u de huursubsidie best aan voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. Het is cruciaal dat de onderzoeker de gebreken ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat u nog in de woning verblijft. Wonen-Vlaanderen kan immers geen rekening houden met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat u de woning hebt verlaten.

  Vraag de huursubsidie aan met

  Binnen de maand na uw aanvraag, krijgt u bericht of uw dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken worden die opgevraagd.

  Zodra uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 3 maanden een beslissing.

  Hoe lang krijg ik de subsidie?

  U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar u woont.
  Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

  De huursubsidie wordt ook stopgezet als u verhuist naar een sociale woning of als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.

  Opgelet: als u verhuist, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen.

  Bedrag

  De huursubsidie bestaat uit twee delen:

  • De éénmalige installatiepremie: deze bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.
   Uitzondering: daklozen die al een installatiepremie kregen van het OCMW, kunnen deze installatiepremie niet meer krijgen.
    
  • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 125,57 euro. Daarbij komt nog 20,93 euro per persoon ten laste. In een aantal gemeenten ligt de huursubsidie hoger: het maximale huursubsidiebedrag is 138,12 euro, te vermeerderen met 23,02 euro per persoon ten laste.

  De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

  Let op: Voor wie een huursubsidie aanvroeg vóór 1 mei 2014 geldt een andere berekeningswijze.

  Wetgeving

  Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

  Publicaties

  Huursubsidie 2017

  De huursubsidie is een financiële tegemoetkoming in de huurprijs om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. De folder licht de voorwaarden toe.

  Contact

  Wonen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50 bus 1
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6 bus 92
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur (bij voorkeur op maandag- en dinsdagvoormiddag - voorlopige regeling tot einde 2016)

  Wonen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.