crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Huurcontracten voor woningen

  Als u een woning wilt huren of verhuren moet u een huurcontract opstellen of ondertekenen. Hierbij moet u rekening houden met de huurwetgeving.

  De huurwet wil huurders beter beschermen en discriminatie op de huurmarkt bemoeilijken. Enkele belangrijke elementen uit de huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand openbaar afficheren.
  • In het huurcontract moet oa de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren. Dit is gratis en kan
  • De huurder betaalt een huurwaarborg van 2 maanden huur. Huurders kunnen de huurwaarborg ook in schijven afbetalen, maar dan moeten ze 3 maanden waarborg betalen.
  • Bij de start van het huurcontract is het verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving of inventaris van het pand op te maken en te laten registreren, samen met het huurcontract. De plaatsbeschrijving kan zowel door de partijen zelf als door een expert worden opgesteld. Hierover sluiten huurder en verhuurder een akkoord. Als zij afspreken een beroep te doen op een expert, dan betaalt elke partij de helft van de kosten. Een plaatsbeschrijving door een expert kost ongeveer 300 euro of meer.

  Meer informatie over de huurwet en de registratie van het huurcontract vindt u in de brochures:

  Als huurder kunt u met vragen terecht bij:

  Als verhuurder kunt u terecht bij:

  Wat zijn de gevolgen als een huurcontract niet geregistreerd is?

  Een huurcontract voor een woning (hoofdverblijfplaats) moet schriftelijk opgesteld worden en het moet verplicht geregistreerd worden door de verhuurder, binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract.

  Als het huurcontract niet geregistreerd is:

  • kan de huurder een contract van negen jaar beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Dit kan slechts tijdens de periode dat het huurcontract niet geregistreerd is.
  • kan de nieuwe eigenaar bij verkoop de huurder, die er minder dan zes maanden woont, uit het huis zetten omdat hij niet gebonden is aan het huurcontract. Woont de huurder er langer dan zes maanden dan zal de verhuurder makkelijker een contract van negen jaar kunnen opzeggen.

  Wat zijn de gevolgen als er geen plaatsbeschrijving opgemaakt is?

  Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok.

  De huurder blijft wel aansprakelijk voor eventuele schade en herstellingskosten maar de verhuurder zal moeilijker kunnen bewijzen dat er schade is. 

  Kan de verhuurder de huurprijs indexeren, verhogen of verlagen?

  De huurprijs wordt in het contract vastgelegd bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurprijs kan dus in principe niet aangepast worden tijdens de duur van de huurovereenkomst, maar er zijn 2 uitzonderingen.

  • Indexering van de huurprijs
  • Herziening van de huur

  Indexering van de huurprijs

  Eenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs aanpassen aan de kosten van het levensonderhoud of de gezondheidsindex (indexering van de huurprijs). 

  De indexering kan een verhoging of verlaging van de huurprijs zijn, maar gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen van de indexering.

  Ook de huurder kan een indexering van de huurprijs vragen aan de verhuurder.

  Herziening van de huur

  De herziening kan enkel gebeuren op het einde van elke driejarige periode en kan aangevraagd worden door zowel de huurder als door de verhuurder. De aanvraag moet worden gedaan tussen de 9de en 6de maand die voorafgaat aan het einde van de driejarige periode.

  Mag ik huisdieren houden in mijn huurwoning?

  In principe geldt de contractuele vrijheid van de partijen omdat de huurwetgeving geen melding maakt over het al dan niet toestaan van huisdieren in huurwoningen.

  Met vragen over huisdieren in huurwoningen kan u terecht bij de Huurdersbond.

  Waar kan ik terecht met een klacht over de huurdersbond?

  Als u een klacht hebt over de huurdersbond, neem dan eerst contact op met de klachtenbehandelaar van de huurdersbond. U kunt de contactgegevens bij uw huurdersbond opvragen. Als u daar geen gehoor vindt kunt u uw klacht bezorgen aan de Vlaamse Ombudsdienst.

  Stopt een huurcontract bij het overlijden van de huurder?

  Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst. De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder of kunnen deze opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden:

  • Bij een huurovereenkomst van 9 jaar kan de huurder (of erfgenaam) de overeenkomst op eender welk moment beëindigen, mits een opzegperiode van 3 maanden. Tijdens deze opzegperiode moet de huur verder betaald worden. Als de opzeg bovendien gebeurt in de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst is er daarnaast nog een schadevergoeding van 3, 2 of 1 maand huur verschuldigd naargelang het contract een einde neemt in het eerste, tweede of derde jaar. De enige uitzondering hierop is een niet-geregistreerd contract. Dit kan men opzeggen zonder termijn en zonder schadevergoeding.
   Let op: Naast deze wettelijk opzeggingsmodaliteiten kan u altijd proberen om tot een onderling akkoord te komen met de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen met wederzijdse toestemming.
  • Bij een huurovereenkomst van korte duur (maximum 3 jaar) is er geen mogelijkheid om de huur eenzijdig vroegtijdig te beëindigen. In dit geval kan u enkel proberen om een onderling akkoord te sluiten met de verhuurder.

  Contact

  Woonwinkels

  Huurdersbond

  Verenigde Eigenaars

  Adres
  Violetstraat 43
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 880 60 24
  Fax
  02 503 00 98
  E-mail
  Website

  Eigenaarsbond vzw

  Adres
  Otto Veniusstraat 28
  2000 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 232 26 06
  Fax
  03 233 50 69
  Website

  Verhuurdersbond